O szkoleniu

Kurs dający gwarancję zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy.

Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • system Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce,
 • łańcuch przeżycia i jego rola,
 • bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia,
 • wstępna ocena poszkodowanego,
 • wezwanie pomocy, zasady,
 • resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa z zastosowaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED– Nagłe Zatrzymanie Krążenia u osoby dorosłej,
 • poszkodowany nieprzytomny - postępowanie,
 • ciało obce w drogach oddechowych,
 • stany nagłe pochodzenia wewnętrznego: omdlenie, duszność, ból w klatce piersiowej, napad drgawek,
 • urazy – zwichnięcia, złamania,
 • urazy – rany, krwotoki, oparzenia.

Czas trwania: 8 godzin.


Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

Zapis na szkolenie

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty,
 • kartę zgłoszenia na szkolenie.

 


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 119,00 zł.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednej firmy/instytucji - możliwe rabaty!

 

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
 rodzaj szkolenia.

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. Terminy szkoleń

 

Brak wydarzeń

 

Powyższe terminy szkoleń są na bieżąco aktualizowane.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednej firmy/instytucji istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie firmy/instytucji i dostosowanie treści kursu do specyfiki organizacyjnej firmy.

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


 Do pobrania: