W związku z art. 56a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2021 r. poz. 1212 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1212 (PDF 1,4MB) oraz zgodnie z Odnośnik do Uchwały 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2023-02-28 na portalu www.mazovia.plUchwałą 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2023-02-28 w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, od dnia 1 kwietnia 2023 ulegają zmianie stawki opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego.

Nowe stawki będą wynosiły odpowiednio: 

kategoria

egzamin
teoretyczny

egzamin
praktyczny

całość

AM

50 zł

200 zł

250 zł

A, A1, A2

50 zł

200 zł

250 zł

B

50 zł

200 zł

250 zł

B1, C1, D1, T

50 zł

200 zł

250 zł

C, D

50 zł

250 zł

300 zł

B (96)

nie dotyczy

250 zł

250 zł

B+E

nie dotyczy

250 zł

250 zł

C1+E, C+E, D1+E, D+E

nie dotyczy

250 zł

250 zł

pozwolenie na tramwaj

50 zł

200 zł

250 zł

W związku z powyższym:

 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, zwalnia się z opłaty za egzamin praktyczny. W takiej sytuacji egzamin prowadzony jest pojazdem będącym w dyspozycji tej osoby.
 • Na wniosek osoby składającej egzamin, będącej osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 1824 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2017 r. poz. 1824 (PDF 473,7KB)), wojewódzki ośrodek ruchu drogowego zapewnia nieodpłatną pomoc tłumacza języka migowego lub systemu językowo--migowego podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy w części praktycznej.
 • W przypadku gdy osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni przed planowanym egzaminem państwowym, poinformowała Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w formie pisemnej, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, opłata pobrana odpowiednio za część teoretyczną, część praktyczną lub całość egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet odpowiedniej części egzaminu państwowego lub całości egzaminu państwowego przeprowadzanego w innym terminie albo
  • - zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.
 • W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczony termin części praktycznej egzaminu państwowego, nie uzyskała pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu państwowego, opłata pobrana za część praktyczną egzaminu państwowego podlega:
  • zaliczeniu na poczet tej części egzaminu państwowego w innym terminie albo
  • zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Opłat można dokonać:

 • przelewem na rachunek bankowy Miejsca Egzaminowania,
 • w okienku Biura Obsługi Klienta za pomocą karty płatniczej,
 • podczas zapisu w systemie Info-Car.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól w związku z uzależnieniem rachunku bankowego od miejsca egzaminowania:

 • Miejsce Egzaminowania Odlewnicza
  ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
  wpłaty należy dokonać na rachunek nr 26 8230 0007 0016 2274 2000 0001
 • Miejsce Egzaminowania Bemowo
  ul. Powstańców Śląskich 127a, 01-446 Warszawa
  wpłaty należy dokonać na rachunek nr 96 8230 0007 0016 2274 2000 0002

Tytuł przelew umusi zawierać:

 • numer PESEL osoby egzaminowanej,
 • imię i nazwisko osoby egzaminowanej,
 • rodzaj egzaminu (teoria, praktyka, teoria+praktyka),
 • kategorię egzaminu.

Przy realizowaniu zapisu bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie płatności za egzaminy można dokonywać wyłącznie z użyciem kart płatniczych lub przedstawiając potwierdzenie dokonania przelewu opłaty na poczet egzaminu.


Do wypełnienia: