Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii AM jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 14 lat,
 • zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego

Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.

W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.

Fotografia

Wykonaj fotografię zgodną z § 5.1 Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2016 r. poz. 231 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231 (PDF 487,2KB).

Numer PKK

Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK. Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat procedura jest możliwa w obecności rodzica lub opiekuna.

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)

Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.

Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.


Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.


Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy

Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część teoretyczna

Opis przebiegu egzaminu teoretycznego


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część praktyczna

Ogólny opis przebiegu egzaminu praktycznego


Wykonanie zadań na placu manewrowym

Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu – (czas: max.5 minut), sprawdzenie stanu łańcucha, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu w wyznaczonym stanowisku, podparcie na podpórce następnie przygotowanie się do jazdy z wykorzystaniem odpowiedniego stroju ochronnego,
 • jazda po łukach w kształcie cyfry 8 - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,
 • slalom wolny - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami,
 • slalom szybki - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 1 – krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

Pełen wykaz elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 - Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2019 r poz. 1206 (PDF 1,6MB).


Egzamin praktyczny w zakresie kategorii AM prowadzony jest pojazdem:

 • motorower Zipp BT49QT-20 - ME Odlewnicza (wyłącznie)Zdjęcie pojazdu egzaminacyjnego - motorower Zipp BT49QT-20
  poj. skokowa: 49 cm3,
  moc: 2,61 kW,
  skrzynia biegów: automatyczna,
  prędkość max.: 45 km/h,
  masa własna: 101 kg,

 

 lub

 

 • motorower Junak ZN50Q-8 - ME Odlewnicza oraz ME BemowoZdjęcie pojazdu egzaminacyjnego - motorower Junak ZN50Q-8
  poj. skokowa: 48 cm3,
  moc: 2,6 kW,
  skrzynia biegów: manualna, 4 biegi,
  prędkość max.: 45 km/h,
  masa własna: 104 kg,

 

 

Podczas zapisu na egzamin istnieje możliwość dokonania wyboru pojazdu, którym ma być prowadzony egzamin praktyczny.


Odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.


Podczas zapisu na egzamin istnieje możliwość dokonania wyboru pojazdu, którym ma być prowadzony egzamin praktyczny.
Przypominamy, że informacja o egzaminie prowadzonym za pomocą pojazdu z automatyczną skrzynią biegów będzie uwidoczniona w wydanym dokumencie Prawa Jazdy. Kod ograniczenia - 78 - wyłączenie pojazdy z automatyczną skrzynią biegów.


Pytania i odpowiedzi:

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii AM?

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
 • czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).

Do pobrania: