O kursie

Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 978, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9 w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

  • posiadać skierowanie / decyzję starosty,
  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:


Zapis na kurs

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

  • oryginał lub kopię skierowania / decyzji starosty,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie.

 

Zapisu na szkolenie można dokonać:

osobiście lub przez upoważnioną osobę w:

 

Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8

lub
faksem na numer:
lub
22 59-76-701,
e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty

Koszt kursu wynosi 400,00 zł.

 

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
 rodzaj szkolenia.

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. Terminy kursów

 

18.08.2020 - 19.08.2020 11:30 - 19:30   Kurs reedukacyjny - problematyka przeciwalkoholowa

 

Powyższe terminy kursów są na bieżąco aktualizowane. Po wyczerpaniu limitu miejsc informacja o kursie nie jest wyświetlana.

Kursy realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.

Uwaga.

Zmiana godzin zajęć od 1 stycznia 2019 roku.

Pierwszego dnia kurs rozpoczyna się o godzinie 11:30.

Drugiego dnia kurs rozpoczyna się o godzinie 8:00.

WORD Warszawa zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego kursu.


Kontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania: