O szkoleniu

Każdy, kto chciałby w Warszawie kierować taksówką (prowadząc własną działalność czy też będąc zatrudnionym u innego przedsiębiorcy) powinien obowiązkowo odbyć szkolenie i zdać egzamin potwierdzający znajomość topografii m.st. Warszawy oraz przepisów prawa miejscowego.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zaprasza na obowiązkowe dwudniowe szkolenie dla przyszłych kierowców taxi, upoważniające do złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 12863 szkolenie trwa 20 godzin.

W jego skład wchodzą:

  • zagadnienia z topografii Warszawy - 13 godzin,
  • przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu taksówkami – 2 godziny,
  • ceny urzędowe, strefy cen (stawki taryfowe) – 1 godzina,
  • zewnętrzne i wewnętrzne oznakowanie taksówek, dodatkowe wyposażenie – 2 godziny,
  • udzielanie pierwszej pomocy medycznej – 2 godziny.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

 

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:


Zapis na szkolenie

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty,
  • kartę uczestnictwa na szkoleniu.

 

Zapisu na szkolenie można dokonać:

osobiście lub przez upoważnioną osobę w:

 

Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8

lub
faksem na numer:
lub
22 59-76-701,
e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 290,00

 

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
 rodzaj szkolenia.

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. Terminy szkoleń

 

Brak wydarzeń

Powyższe terminy szkoleń są na bieżąco aktualizowane.

 

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.

WORD Warszawa zastrzega sobie prawo odwołania zaplanowanego szkolenia zgodnie z regulaminem szkolenia.


Kontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania: