Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w oparciu o:

przeprowadza egzaminy państwowe sprawdzające kwalifikacje kandydatów na kierowców i kierowców, w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy.


Zgodnie z ustawą Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 978 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2017 r. poz. 978 (PDF 986,6KB), weszły w życie przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Głównym celem wprowadzenia nowych rozwiązań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie kwalifikacji kierowców oraz położenie nacisku na poprawę jakości szkolenia kandydatów na kierowców, a także dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy. Dyrektywa wprowadziła nowe kategorie prawa jazdy AM i A2, nowy jednolity unijny wzór prawa jazdy oraz administracyjny okres ważności wydawanych praw jazdy. Z dniem 19 stycznia 2013 r. wszedł w życie: nowy system przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy, nowe kategorie praw jazdy, nowy wzór dokumentu prawa jazdy oraz elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

W chwili bieżącej WORD Warszawa korzysta z licencji na teleinformatyczny system ewidencji kandydatów na kierowców i kierowców zakupionej od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.


Każda osoba, chcąc uzyskać prawo jazdy obowiązana jest zdać egzamin państwowy. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć ten proces, gdyż zdajemy sobie sprawę, że dla większości osób wiąże się on z dużym stresem. Wiedza uzyskana za naszym pośrednictwem pozwoli Państwu na zapoznanie się z wymaganiami stawianymi osobom egzaminowanym jeszcze przed rozpoczęciem procesu szkolenia.

Cały proces egzaminacyjny można podzielić na etapy:

 1. Zapis na egzamin.
 2. Egzamin teoretyczny.
 3. Egzamin praktyczny.

Istnieje możliwość zapisu na egzamin teoretyczno - praktyczny w tym samym dniu.


I. Zapis na egzamin

Opis sposobu zapisu na egzamin


II. Egzamin teoretyczny

Opis przebiegu egzaminu teoretycznego

Jeśli egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym, możecie Państwo przystąpić do egzaminu praktycznego, w przeciwnym wypadku zmuszeni będą Państwo do ponownego zapisania się na egzamin teoretyczny.


III. Egzamin praktyczny

Ogólny opis przebiegu egzaminu praktycznego

Z chwilą uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego i weryfikacji dokonanych opłat, dokumentacja przekazywana jest do wskazanego we wniosku lub PKK Wydziału Komunikacji celem wydania prawa jazdy.


W związku z faktem, że Wydziały Komunikacji różnie postępują w pobieraniu opłat za wydanie prawa jazdy, należy dowiedzieć się, czy opłatę za jego wydanie dokonuje się przed wysłaniem danych do druku czy w chwili odbioru dokumentu.


W przypadku pytań lub wątpliwości co do przebiegu procesu egzaminowania, prosimy zwracać się do Kierowników Miejsc Egzaminowania lub Egzaminatorów Nadzorujących w poszczególnych Miejscach Egzaminowania:

ME 1 - Odlewnicza

  • Rafał Grodzicki - Kierownik Wydziału
   tel. (22) 59 76 780, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Sławomir Malinowski - Egzaminator Nadzorujący
   tel. (22) 59 76 770, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ME 2 - Bemowo

  • Konrad Marciniak - Kierownik ME
   tel. (22) 86 15 197, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA: W przypadku zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia egzaminu, osobie egzaminowanej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego WORD Warszawa. Więcej państwo przeczytają w artykule Procedura odwoławcza.