Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii D jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 24 lata,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi 21 lat,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi – 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2017 r. poz. 2200 w formacie PDF Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2200 (PDF 1,3MB)) na trasie nieprzekraczającej 50 km,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego

Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.

W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.

Uzyskanie orzeczenia psychologicznego

Udaj się do pracowni psychologicznej dla kandydatów na kierowców i kierowców. Psycholog po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.

Fotografia

Wykonaj fotografię zgodną z § 5.1 Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2016 r. poz. 231 w formacie PDF Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231 (PDF 487,2KB).

Numer PKK

Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)

Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.

Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.


Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.


Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy

Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część teoretyczna

Opis przebiegu egzaminu teoretycznego


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część praktyczna

Ogólny opis przebiegu egzaminu praktycznego


Wykonanie zadań na placu manewrowym

Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu (czas: max. 5 minut), następnie sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia: liczby miejsc, liczby wyjść, koła zapasowego, liczby gaśnic, apteczki oraz przygotowanie się do jazdy,
 • uruchomienie pojazdu, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (cofanie – czas: max. 5 minut),
 • wykonanie manewrów z losowo wybranego zestawu wskazanego w Tabeli nr 3, Załącznika nr 2 (Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206 w formacie PDF Dziennik Ustaw z 2019 r poz. 1206 (PDF, 1,6MB)):
  • zestaw 1 - parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) oraz parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem),
  • zestaw 2 - parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem) oraz parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem),
  • zestaw 3 - parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem) oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
  • zestaw 4 - parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem) oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Pełen wykaz elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 (Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206 w formacie PDF Dziennik Ustaw z 2019 r poz. 1206 (PDF, 1,6MB)).


Egzamin praktyczny w zakresie kategorii D prowadzony jest pojazdem:

   • autobus Autosan A1010T.09.02Zdjęcie pojazdu egzaminacyjnego - autobus Autosan A1010T
    silnik czterosuwowy, 6-cylindrowy, o poj. skokowej: 6693 cm3 i mocy 221 kW,
    manualna sześciobiegowa skrzynia biegów,
    wymiary (długość / szerokość / wysokość): 10770 / 2500 / 3251 mm,
    masa: (własna / dop. całkowita): 9680 / 15000 kg.

 


Odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.


Pytania i odpowiedzi:

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii D?

Kategoria D uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Do pobrania: