Tym razem w szkoleniu kierowców którzy ukończyli 55 rok życia uczestniczyli mieszkańcy  z gminy Raciąż.

Samorząd województwa mazowieckiego dostrzegając niepokojący wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych przystąpił do realizacji innowacyjnego projektu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowanego do tej grupy społecznej. Policyjne statystyki dotyczące wypadków z udziałem seniorów jednoznacznie wskazują potrzebę podjęcia zdecydowanych działań oraz poszukiwania nowej formuły szkleń.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

W dniu 17 października 2019r. w godzinach 930 - 1330 zapraszamy do Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie przy ul. Thommee 1a (naprzeciwko lotniska Modlin) gdzie będzie możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego na Kartę Rowerową.

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  • mieć ukończony 10-ty rok życia,
  • posiadać przy sobie legitymację szkolną
  • posiadać przy sobie Arkusz zaliczeń

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskich trzydniowych bezpłatnych szkoleniach pt.: „Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”.

Najważniejszym celem szkoleń jest doskonalenie umiejętności oraz podniesienie stanu wiedzy z zakresu standardów bezpieczeństwa na samorządowych drogach i w ich otoczeniu przy wykorzystaniu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W celu praktycznego przygotowania uczestników do realizacji projektów z zakresu organizacji ruchu drogowego szkolenia będą miały charakter dydaktyczno – warsztatowy, natomiast zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych inżynierów oraz audytorów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szkolenia są adresowane do zarządców dróg lokalnych wszystkich kategorii, od dróg gminnych do wojewódzkich, przedstawicieli policji wykonujących obowiązki służbowe oraz przedstawicieli instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego. Projekt zakłada przeszkolenie około 3000 osób w blisko 90 cyklach szkoleniowych. Zajęcia będą trwały 3 dni i obejmą zarówno kwestie teoretyczne jak
i praktyczne, w tym prace terenowe.

 

 

Jeżeli zdałeś egzamin na prawo jazdy kategorii B w Warszawie i masz nie więcej niż 24 lata – zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie.

Z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie wraz z Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie profilaktyczne z techniki jazdy dla młodych kierowców w wieku 18-24 lata.  Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie w dniu 28 października 2019 roku – serdecznie zapraszamy.

Organizator zapewnia transport oraz wyżywienie.

Zgłoszenia przyjmowane są w WORD w Warszawie przy ulicy Odlewniczej 8 pok. 217.

Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod numer 22 59 76 741.

Szczegóły szkolenia i wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie.

Do pobrania:

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na wydarzenia i imprezy masowe organizowane przez Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie w dniach 28-29 września 2019,

nie będzie możliwości skorzystania z usług Miasteczka Ruchu Drogowego WORD w Warszawie.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.