Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 23.09 oraz 24.09.2022 roku organizuje szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Od dnia 17 września 2022 roku szkolenia z zakresu redukcji punktów karnych nie są realizowane.

Informacja dotycząca kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Według aktualnie obowiązujących przepisów skutkiem przekroczenia przez kierowcę liczby 24 punktów karnych jest obowiązek poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji, tj. ponownego podejścia do egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy – dotyczy kierowcy posiadającego prawo jazdy dłużej niż rok. Jeżeli taki kierowca, nie przekroczył dopuszczalnego limitu punktów ma możliwość wzięcia udziału w dobrowolnym szkoleniu dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego pozwalającym zredukować liczbę posiadanych punktów karnych o 6.

Uprzejmie informujemy, iż o dnia 17.09.2022 roku  takiej możliwości nie będzie, ponieważ zostały uchylone przepisy umożliwiające organizację powyższego szkolenia.

Wychodząc naprzeciw pytaniom naszych klientów dotyczących organizacji przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie od dnia 17 września 2022 roku „nowych” kursów reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego uprzejmie informujemy, że

kursy redukujące punkty karne „według nowych zasad” nie będą organizowane!

Przyczyną takiego stanu rzeczy oprócz braku publikacji „nowego rozporządzenia” w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest również uzależnienie możliwości jego organizacji od wejścia w życie art. 98a ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, który z kolei jest uzależniony od ogłoszenia przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw transportu komunikatu określającego termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających m.in. wdrożenie opisanego wyżej kursu. Komunikat ten powinien zostać ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw informatyzacji w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie, co oznacza, że:

Kursy redukujące punkty karne „według nowych zasad” będą mogły odbywać się dopiero po publikacji „nowego rozporządzenia” oraz po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia przez Ministra ds. Informatyzacji i Ministra ds. Tramsportu „odpowiedniego komunikatu”.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 18 lipca 2022 roku pod pozycją 1505 Do pobrania Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1505 w formacie PDFDo pobrania Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 1505 w formacie PDF (PDF 338,2KB) zostało zamieszczone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

W ww. akcie została zmieniona wysokość opłaty za udział w szkoleniu z 400 zł na 500 zł.

W związku z powyższym informujemy, że wszystkie osoby zapisujące się na kurs po 31 lipca będą zobowiązane do wnoszenia opłaty wg nowej stawki tj. 500 zł.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 22.07 oraz 23.07.2022 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 lipca 2022 roku Miejsce Egzaminowania Odlewnicza (realizacja egzaminów, Biuro Obsługi Klienta - Zapisy) pracować będzie w piątki w godzinach 600 - 1400.

Zmianie ulegają także godziny dostępności placu manewrowego w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza. Szczegóły w zakładce Szkolenia, Jazdy próbne przed egzaminem.

Godziny pracy pozostałych Miejsca Egzaminowania tj. Okęcie oraz Bemowo oraz Administracji ośrodka pozostają bez zmian.

Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 10.06 oraz 11.06.2022 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Element dekoracyjny - Godło Województwa Mazowieckiego

Ogłoszenie o Zmianie Przepisów Uchwały Antysmogowej Dla Mazowsza

Powietrze w naszym regionie jest zanieczyszczone, szczególnie w sezonie grzewczym. To duże zagrożenie dla naszego zdrowia, życia i środowiska. Oddychanie obecnym w dymie benzo(a)pirenem może okazać się zabójcze, ponieważ przyczynia się do powstania wielu chorób, w tym nowotworów. Aby poprawić jakość powietrza wprowadzono uchwałę antysmogową i wszyscy mieszkańcy Mazowsza są zobowiązani do przestrzegania jej postanowień od 11 listopada 2017 r.

Element dekoracyjny - Plakat Głosuj w Budżecie Obywatelskim Mazowsza (treść alternatywna w tekście artykułu)

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Mazowsza.

Głosowanie będzie trwało w dniach od 8 do 30 czerwca 2022 r.

Element dekoracyjny - Kartka świąteczna

Szanowni Klienci,

w dniach 16.04.2022 (Sobota Wielkanocna) - 18.04.2022 (Poniedziałek Wielkanocny) WORD Warszawa będzie nieczynny, nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy.

Zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinnego ciepła i radości Świąt Wielkanocnych życzy Dyrekcja WORD w Warszawie.

Element dekoracyjny - Uroczyte przecięcie wstęgi - otwarcie nowego Biura Obsługi Klienta w ME Odlewnicza

W dniu 6 kwietnia 2022 roku miało miejsce otwarcie zrewitalizowanej strefy egzaminacyjnej w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza.

Odświeżeniu i dostosowaniu do obecnych standardów organizacji przestrzeni biurowej poddano tak pomieszczenie Biura Obsługi Klienta jak i pomieszczenia przeznaczone dla egzaminatorów oraz kadry dbającej o sprawny przebieg pracy wydziału odpowiedzialnego za organizację i realizację procesu egzaminowania.

Specjalnie dla naszych klientów uruchomiliśmy zlokalizowane w holu głównym dwa informatyczne kioski z pomocą których można zapoznać się z ofertą WORD w Warszawie a także, dzięki współpracy w firmą Image, testowo zdać próbny egzamin teoretyczny.