Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie prowadzi aktualnie rekrutacji pracowników.


Wymagane dokumenty oraz sposób rekrutacji określa poniższe Zarządzenie Dyrektora.

Do pobrania: