W chwili obecnej WORD w Warszawie nie prowadzi rekrutacji pracowników.


Wymagane dokumenty oraz sposób rekrutacji określa poniższe Zarządzenie Dyrektora.

Do pobrania: