Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie nie prowadzi w chwili obecnej żadnego naboru.

 

Wymagane dokumenty oraz sposób rekrutacji określa poniższe Zarządzenie Dyrektora.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad naboru pracowników