Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii A2 jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 18 lat,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego

Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.

W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.

Fotografia

Wykonaj fotografię zgodną z § 5.1 Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2016 r. poz. 231 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231 (PDF 487,2KB).

Numer PKK

Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)

Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.

Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.


Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.


Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy

Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część teoretyczna

W przypadku posiadania prawa jazdy w zakresie karegorii A1, egzamin teoretyczny nie obowiązuje.

Opis przebiegu egzaminu teoretycznego


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część praktyczna

Ogólny opis przebiegu egzaminu praktycznego


Wykonanie zadań na placu manewrowym

Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu – (czas: max. 5 minut), sprawdzenie stanu łańcucha, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu w wyznaczonym stanowisku, podparcie na podpórce następnie przygotowanie się do jazdy z wykorzystaniem odpowiedniego stroju ochronnego,
 • jazda po łukach w kształcie cyfry 8 - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,
 • slalom wolny - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami,
 • slalom szybki - upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 1 – krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową,
 • ominięcie przeszkodyupewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie, 2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda,
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Pełen wykaz elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 (Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2019 r poz. 1206 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2019 r poz. 1206 (PDF 1,6MB)).


 

Egzamin praktyczny w zakresie kategorii A2 prowadzony jest pojazdem:

 

 • motocykl BMW G310R
  Zdjęcie pojazdu egzaminacyjnego - motocykl BMW G310R

  poj. skokowa: 313 cm3,
  moc: 25 kW,
  skrzynia biegów: manualna, 6 biegów,
  masa własna: 169 kg,
  stosunek mocy do masy własnej: 0,15 kW/kg,
  hamulce: przód i tył - tarczowe z układem ABS.

 

 

 

 • motocykl Yamaha MT-07Zdjęcie pojazdu egzaminacyjnego - motocykl Yamaha MT-07
  poj. skokowa: 689 cm3,
  moc: 34 kW,
  skrzynia biegów: manualna, 6 biegów,
  masa własna: 182 kg,
  stosunek mocy do masy własnej: 0,187 kW/kg,
  hamulce: przód i tył - tarczowe z układem ABS.

 

 


Odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.


Pytania i odpowiedzi:

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii A2?

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla),
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Do pobrania: