Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.

Szanowni Klienci,

z uwagi na utrudnienia komunikacyjne w rejonach warszawskich cmentarzy, w dniu 31 października (sobota) 2020 roku WORD w Warszawie będzie nieczynny. We wszystkich Miejsca Egzaminowania tj. „Odlewnicza”, „Bemowo”, „Radarowa” nie będą przeprowadzane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą realizowane zapisy na egzaminy. Nie będzie też pracować administracja ośrodka.

Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020 roku, działając w oparciu o § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206), z uwagi na zbliżający się okres zimowy uniemożliwiający bezpieczne prowadzenie egzaminów, WORD w Warszawie zawiesza do odwołania realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Egzaminy teoretyczne w zakresie ww. kategorii realizowane będą bez zmian.

Egzaminowanie w ww. kategoriach zostanie wznowione, z chwilą ustania przyczyn zawieszenia egzaminów.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem na terenie całego kraju „żółtej strefy” oraz wprowadzeniem dla Warszawy "strefy czerwonej", w trosce o Państwa bezpieczeństwo jak i bezpieczeństwo pracowników ośrodka, do odwołania, osoby zgłaszające się na egzaminy oraz szkolenia będą wpuszczane na teren ośrodka 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu państwowego lub szkolenia.

Szanowni Państwo,
informujemy, że ze względu na organizację obowiązkowych zajęć dla egzaminatorów w ramach ustawowych „Warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów”, w dniach 21-24 października 2020 ograniczona będzie dostępność usług oferowanych przez WORD Warszawa.

W związku z powyższym w dniach szkolenia zmianie ulegają godziny pracy Miejsc Egzaminowania:

 • 21 października 2020 (środa) - Miejsce Egzaminowania Odlewnicza (realizacja egzaminów, Biuro Obsługi Klienta - Zapisy) pracować będzie w godzinach 600 - 1400, pozostałe Miejsca Egzaminowania tj. Okęcie oraz Bemowo pracować będą normalnie.
 • 22 października 2020 (czwartek) - Miejsce Egzaminowania Odlewnicza (realizacja egzaminów, Biuro Obsługi Klienta - Zapisy) będzie nieczynne, w Miejscach Egzaminowania Okęcie oraz Bemowo pracować będą jedynie Biuro Obsługi Klienta, nie będą w tym dniu realizowane egzaminy.
  23 - 24 października 2020 (piątek i sobota) - nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy w żadnym z trzech Miejsc Egzaminowania.

 • 23 października 2020 (piątek) nie będzie pracować Administracja Ośrodka

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju „żółtej strefy”, w trosce o Państwa bezpieczeństwo jak i bezpieczeństwo pracowników ośrodka, od dnia 19.10.2020r osoby zgłaszające się na egzaminy oraz szkolenia będą wpuszczane na teren ośrodka 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu państwowego lub szkolenia.

Z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie wraz z Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej prowadzi bezpłatne szkolenia profilaktyczne z techniki jazdy dla kierowców młodych wiekiem (18-24) oraz duchem (55 lat i więcej). Z danych statystycznych wynika, że te grupy kierowców charakteryzują się jednym z najwyższych wskaźników liczby uczestnictwa w zdarzeniach drogowych. Szkolenia odbywają się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie a w programie szkolenia znalazły się zajęcia z psychologiem transportu a także zajęcia praktyczne w ośrodku doskonalenia jazdy na płycie poślizgowej.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami wideo z konferencji prasowej inaugurującej szkolenia oraz zaproszenia na szkolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

Z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego po raz drugi realizowany jest projekt profilaktycznych szkoleń skierowany do kierowców w wieku 18 – 24 lata oraz 55 lat i więcej. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z Mazowsza zawarły porozumienie dotyczące sfinansowania szkoleń dla blisko 450 osób. Wykonawcą projektu został Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Modlin. Współpraca tych instytucji daje gwarancję profesjonalnej realizacji projektu. Zapraszamy do obejrzenia materiału TVN24 - https://tvn24.pl/programy/szkolenia-z-bezpieczenstwa-jazdy-4698711

To kolejna inicjatywa samorządu województwa mazowieckiego której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

Jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii B i masz nie więcej niż 24 lata lub ukończyłeś 55 lat zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie wraz z Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie profilaktyczne z techniki jazdy dla młodych kierowców w wieku 18-24 lata oraz dla kierowców którzy ukończyli 55 lat.

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie– serdecznie zapraszamy.

Organizator zapewnia transport oraz wyżywienie.

Zgłoszenia przyjmowane są w WORD w Warszawie przy ulicy Odlewniczej 8 pok. 217,
pod nr. tel. 22-59-76-741 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod numerem 22-59-76-741.

Decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona.

Szczegóły szkolenia i wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie.


Do pobrania:

Szanowni Państwo, Klienci WORD Warszawa.

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2020 r. Dyrektor WORD w Warszawie podpisał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników Ośrodka oraz osób, na rzecz których Ośrodek wykonuje zadania publiczne.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Załącznikiem do Zarządzenia.

Na podst. art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 1990 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356), zarządza się co następuje:

Załącznik do Zarządzenia nr 13/2020
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Wytyczne w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników Ośrodka oraz osób, na rzecz których  Ośrodek wykonuje zadania publiczne.

 1. Egzaminy
  • Przeprowadza się egzaminy tylko, o ile spełnione są przez egzaminatora i osobę egzaminowaną zalecenia i wytyczne Główny Inspektora Sanitarnego (dalej „zalecenia i wytyczne sanitarne”).
  • Kontrolę spełniania zaleceń i wytycznych sanitarnych przez egzaminatorów sprawują koordynator miejsca egzaminowania, który uprawniony jest do współpracy w tym zakresie z pracownikiem BHP oraz Kierownikiem Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych.
  • Kontrolę spełniania zaleceń i wytycznych sanitarnych przez osoby egzaminowane sprawuje egzaminator lub koordynator miejsca egzaminowania, którzy są uprawnieni do zasięgnięcia opinii przełożonego lub pracownika BHP.
  • Upoważnia się egzaminatora i koordynatora miejsca egzaminowania w tych sytuacjach, gdy nie są stosowane przez osobę egzaminowaną jednorazowe środki ochrony indywidualnej, do podjęcia decyzji o wstrzymaniu egzaminu. Decyzję należy uzasadnić osobie egzaminowanej oraz przekazać w tym samym dniu notatkę w tej sprawie Kierownikowi Wydziału Realizacji Egzaminów Państwowych.
  • Pojazd egzaminacyjny będący własnością WORD w Warszawie, przed i po każdym egzaminie podlega obowiązkowej dezynfekcji.
  • Po przerwaniu egzaminu, osoba egzaminowana zajmuje miejsce na tylnym siedzeniu po prawej stronie (dotyczy kat. A i pochodnych, kat. B).
  • Pojazd egzaminacyjny zapewniany przez osobę zdającą w trybie art. 53 ust. 4a oraz podstawiany przez ośrodek szkolenia w trybie art. 54 ust. 5 Ustawy o kierujących pojazdami, przed egzaminem podlega obowiązkowej dezynfekcji.
  • W przypadku egzaminowania na kat. A i pochodnych, zaleca się korzystanie z własnego kasku ochronnego.
  • Wszystkie pisma kierowane do Ośrodka dotyczące procesu egzaminowania składa się wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta.
 2. Szkolenia
  • Wstrzymuje się wszystkie projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego o charakterze masowym (np. konferencje, pokazy, zajęcia w szkołach i przedszkolach).
  • Przeprowadza się szkolenia wyłącznie w grupach o małej liczebności.
  • Przeprowadza się szkolenia tylko, o ile spełnione są przez pracownika lub współpracownika Ośrodka i osobę szkoloną zalecenia i wytyczne sanitarne.
  • Kontrolę spełniania zaleceń sanitarnych przez osoby szkolące sprawuje Kierownik Wydziału Szkoleń i BRD, który uprawniony jest do współpracy w tym zakresie z pracownikiem BHP.
  • Kontrolę spełniania zaleceń i wytycznych sanitarnych przez osoby szkolone sprawuje osoba szkoląca, która jest uprawniona do współpracy w tym zakresie z Kierownikiem Wydziału Szkoleń i BRD i pracownikiem BHP.
  • Upoważnia się pracownika wyznaczonego do przeprowadzenia szkolenia do wstrzymania szkolenia w tych sytuacjach, gdy nie są stosowane, pomimo zagwarantowania przez Ośrodek, jednorazowe środki ochrony indywidualnej, przez osobę szkoloną. Decyzję o wstrzymaniu szkolenia, w razie niestosowania środków ochrony indywidualnej przez osobę szkoloną, pracownik uzasadnia osobie szkolonej oraz przekazuje w tym samym dniu notatkę w tej sprawie Kierownikowi Wydziału Szkoleń i BRD.
  • Pomieszczenia oraz środki dydaktyczne przeznaczone do szkolenia podlegają obowiązkowej dezynfekcji.
  • Wszystkie pisma kierowane do Ośrodka dotyczące procesu szkoleń składa się wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta.
 3. Ograniczenia przemieszczania
  • Wprowadza się obowiązek pomiaru temperatury przy wejściu do Ośrodka wobec każdej osoby, a o wyniku pomiaru informuje się wyłącznie tę osobę z zachowaniem wymogów poufności.
  • Zabrania się wstępu na teren Ośrodka osobom postronnym.
  • Odmawia się wstępu na teren Ośrodka każdej osobie:
  • co do której mogłoby zachodzić uzasadnione podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w postaci występowania u niej jednego lub więcej objawów choroby COVID-19 w postaci podwyższonej temperatury ciała powyżej 37,5 0 C, trudności w oddychaniu, suchego i uporczywego kaszlu,
  • która odmówiła pomiaru temperatury,
  • nie korzysta ze środków ochrony osobistej wymaganych przez Ośrodek.
  • Odmawiając wstępu na teren Ośrodka, z przyczyn o których mowa powyżej, uzasadnia się to osobie zainteresowanej, w sposób gwarantujący poufność.
  • Zakazuje się gromadzić danych o przyczynach odmowy wstępu na teren Ośrodka.
  • Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka winny stosować zalecenia i wytyczne sanitarne.
 4. Ograniczenia w zakresie sprzętu i pomieszczeń
  •  Zapewnia się interesantom możliwość korzystania wyłącznie z pomieszczeń związanych z procesem egzaminowania oraz szkoleniem oraz toalet, oznakowując wyraźnie te pomieszczenia.
  • W każdym pomieszczeniu, do którego wstęp może mieć interesant, gwarantuje się możliwość dezynfekcji rąk oraz zapewnia się częste ich wietrzenie.
  • W każdym pomieszczeniu, do którego wstęp może mieć interesant, zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekcji rąk. Za przygotowanie takiej informacji odpowiada pracownik BHP.
  • Zasady i harmonogram dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu Ośrodka opracowuje Kierownik Wydziału Techniczno-Administracyjnego we współpracy z pracownikiem BHP.
  • Kontrolę dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu sprawuje Kierownik Wydziału Techniczno-Administracyjnego, który uprawniony jest do współpracy w tym zakresie z pracownikiem BHP.
 5. Ograniczenia przy świadczeniu pracy
  • Zaleca się pracownikom wzmożoną samokontrolę stanu zdrowia, celem zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników Ośrodka oraz osób, na których rzecz Ośrodek wykonuje zadania publiczne.
  • Zobowiązuje się pracowników do takiej organizacji pracy, aby minimalizować konieczność obecności interesantów na terenie Ośrodka, za wyjątkiem uczestnictwa w egzaminach i szkoleniach, w miejsce tego umożliwiając interesantom szybki kontakt i załatwienie sprawy z wykorzystaniem korespondencji mailowej i kontaktu telefonicznego.
  • Zaleca się pracownikom ograniczanie do minimum bezpośrednich kontaktów z innymi pracownikami w czasie świadczenia pracy, w miejsce tego wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktu telefonicznego.
  • Podczas bezpośrednich spotkań wynikających z realizacji zadań pracownicy winni stosować się do zaleceń i wytycznych sanitarnych.
  • Przy otwieraniu lub odbieraniu pism kierowanych do Ośrodka, jak i przy sprawdzaniu dokumentów, zaleca się używać środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek.
  • Pracownikom zapewnia się stały dostęp do środków ochrony osobistej, preparatów dezynfekujących, w tym umożliwiających dezynfekcję miejsca pracy i rąk.
  • Każdy z pracowników uprawiony jest do złożenia wniosku o dodatkową dezynfekcję sprzętu lub pomieszczeń jeżeli uzna, że wymagają tego dodatkowe okoliczności.
  • Zabrania się korzystania ze sprzętu i pomieszczeń, które nie zostały zdezynfekowane.

Do pobrania: