Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 14.06 oraz 20.06.2024 roku organizuje bezpłatne szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Powyższe szkolenie obejmuje dwudniowe darmowe zajęcia przygotowujące do egzaminu na Kartę rowerową, zgodnie z poniższą informacją:

  1.  w dniu 14.06.2024 roku w godzinach 8.00 – 14.30 zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne (6 godzin) – z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych - zajęcia odbędą się w siedzibie WORD w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 (Sala 119 na I piętrze budynku) - po zakończeniu szkolenia, około godziny 14.35 odbędzie się egzamin teoretyczny dla osób przeszkolonych podczas którego obecny musi być nauczyciel lub rodzic lub dorosły opiekun osoby szkolonej/egzaminowanej;
  2.  w dniu 20.06.2024 roku w godzinach 09.00 – 11.00 zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne (2 godziny) - z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem - zajęcia odbędą się na terenie Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie przy ul. Thommee 1a (MC BRD położone jest vis a vis Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w Modlinie), na miejscu dostępne będą rowery, kamizelki odblaskowe i kaski, można będzie również korzystać ze swojego sprzętu - po zakończeniu szkolenia, około godziny 11.05 odbędzie się egzamin praktyczny dla osób przeszkolonych podczas którego obecny musi być nauczyciel lub rodzic lub dorosły opiekun osoby szkolonej / egzaminowanej.

 W celu wzięcia udziału w szkoleniu należy dostarczyć do WORD w Warszawie najpóźniej w dniu szkolenia oryginały:

    1. wypełnionego, zgodnie z uwagami w nim zawartymi, przez rodzica lub opiekuna oraz nauczyciela / wychowawcę Arkusza zaliczeń, który można pobrać ze strony WORD z zakładki BRD/Karta rowerowa.
    2. podpisanego na tylnej stronie zdjęcia o wymiarach 45mm x 35mm.

Na zajęcia należy zabrać ze sobą Legitymację szkolną.