Element dekoracyjny - L

Szanowni Klienci WORD w Warszawie, Instruktorzy, Kierownicy OSK.

Informujemy, iż w najbliższym czasie rozpoczniemy procedury mające na celu wyłonienie dostawcy nowych pojazdów egzaminacyjnych służących realizacji egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B.

Dostawę nowych pojazdów planujemy zrealizować w dwóch turach. Wymianę pierwszej części przewidujemy na pierwszy kwartał 2025 roku natomiast drugiej części na pierwszy kwartał 2026 roku.

Do czasu zakończenia procesu wymiany floty pojazdów w procesie egzaminowania dostępne będą tak nowe jak i obecnie używane pojazdy egzaminacyjne. Będzie też możliwość, wyboru pojazdu, którym realizowany będzie Państwa egzamin.