Tym razem w szkoleniu kierowców którzy ukończyli 55 rok życia uczestniczyli mieszkańcy  z gminy Raciąż.

Samorząd województwa mazowieckiego dostrzegając niepokojący wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych przystąpił do realizacji innowacyjnego projektu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowanego do tej grupy społecznej. Policyjne statystyki dotyczące wypadków z udziałem seniorów jednoznacznie wskazują potrzebę podjęcia zdecydowanych działań oraz poszukiwania nowej formuły szkleń.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

W dniu 17 października 2019r. w godzinach 930 - 1330 zapraszamy do Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie przy ul. Thommee 1a (naprzeciwko lotniska Modlin) gdzie będzie możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego na Kartę Rowerową.

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  • mieć ukończony 10-ty rok życia,
  • posiadać przy sobie legitymację szkolną
  • posiadać przy sobie Arkusz zaliczeń

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskich trzydniowych bezpłatnych szkoleniach pt.: „Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”.

Najważniejszym celem szkoleń jest doskonalenie umiejętności oraz podniesienie stanu wiedzy z zakresu standardów bezpieczeństwa na samorządowych drogach i w ich otoczeniu przy wykorzystaniu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W celu praktycznego przygotowania uczestników do realizacji projektów z zakresu organizacji ruchu drogowego szkolenia będą miały charakter dydaktyczno – warsztatowy, natomiast zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych inżynierów oraz audytorów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szkolenia są adresowane do zarządców dróg lokalnych wszystkich kategorii, od dróg gminnych do wojewódzkich, przedstawicieli policji wykonujących obowiązki służbowe oraz przedstawicieli instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego. Projekt zakłada przeszkolenie około 3000 osób w blisko 90 cyklach szkoleniowych. Zajęcia będą trwały 3 dni i obejmą zarówno kwestie teoretyczne jak
i praktyczne, w tym prace terenowe.

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na wydarzenia i imprezy masowe organizowane przez Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie w dniach 28-29 września 2019,

nie będzie możliwości skorzystania z usług Miasteczka Ruchu Drogowego WORD w Warszawie.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Legionowscy Seniorzy brali udział w pilotażowym projekcie samorządu województwa mazowieckiego, skierowanym do kierowców 55 PLUS. To kolejna inicjatywa skierowana do tej grupy społecznej, której celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

Obserwujemy niepokojący wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych, policyjne statystyki dotyczące wypadków z udziałem seniorów jednoznacznie wskazują na potrzebę podjęcia zdecydowanych działań oraz poszukiwania nowej formuły szkleń.

Z inicjatywy samorządu województwa mazowieckiego powstał projekt profilaktycznych szkoleń skierowany do kierowców seniorów. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z terenu Mazowsza zawarły porozumienie dotyczące sfinansowania szkoleń dla blisko 700 seniorów. Wykonawcą projektu został Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Modlin.

Podczas sześciogodzinnego szkolenia teoretyczno-praktycznego, realizowanego przez doświadczonych psychologów transportu i instruktorów techniki jazdy, uczestnicy zapoznali się m.in. ze specyfiką ruchu drogowego w Polsce, oceną czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych, a także wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sprawności psychofizycznej kierowcy. W trakcie zajęć praktycznych seniorzy doświadczyli wpływu prędkości na drogę hamowania na różnego rodzaju  nawierzchniach, przekonali się jak na koncentrację działa rozmowa przez telefon lub z pasażerem i na jakich zasadach działają systemy wspomagające kierowcę w samochodzie. Legionowianie nauczyli się jak bezpiecznie prowadzić samochód, jakich elementów nie można ignorować siedząc za kierownicą oraz dlaczego tak ważne są techniki obserwacji i przewidywanie, utrzymywanie odpowiednich odległości od pozostałych uczestników ruchu czy dbanie o stan techniczny pojazdu. Na te i wiele innych pytań Seniorzy otrzymali odpowiedź podczas zajęć jady defensywnej.

Instruktorzy Toru Modlin skupiali się na bezpieczeństwie, dynamice i ekonomice, a także na obniżeniu poziomu stresu za kierownicą, a co za tym idzie agresji na drodze. Uczestnicy szkolenia nauczyli się podstawowych zasad inteligentnej jazdy samochodem, obierania właściwej strategii, a także elementów jazdy ekonomicznej. Podczas kursu analizowano charakterystykę jazdy i błędy popełniane przez uczestników w ruchu drogowym.

Oficjalne dane determinują działania samorządu województwa mazowieckiego nie tylko w grupie najstarszych uczestników ruchu drogowego. Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” skierowana do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków już przynosi wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa w tej grupie wiekowej. Młodzi kierowcy w wieku 18 – 24 lata to kolejna grupa wiekowa wśród której notowany jest ponadprzeciętny udział w dużej liczbie zdarzeń drogowych. Już wkrótce oferta jednodniowych szkoleń w ośrodku doskonalenia techniki jazdy zostanie skierowana również do tej grupy mieszkańców Mazowsza.

Źródło: portal Urzędu Miasta Legionowo, Kierowca 55 plus