Element dekoracyjny - baner tymczasowe elektroniczne prawo jazdy
Element dekoracyjny - baner tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

Szanowni Państwo, 

zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w celu utworzenia i udostępnienia tymczasowego elektronicznego prawa jazdy oraz obsługę tymczasowego elektronicznego prawa jazdy przy użyciu aplikacji mObywatel wyżej wymieniony dzień określono na 7. sierpnia 2023 r.  

W tym dniu zostanie uruchomiona nowa usługa tymczasowego elektronicznego prawa jazdy („tePJ”).

Czym jest tePJ i co umożliwia:

  • tePJ jest dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E  lub T – tworzonym w centralnej ewidencji kierowców dla osób które osiągnęły wymagany wiek do kierowania najpóźniej w dniu egzaminu;
  • z tePJ mogą z niego korzystać świeżo upieczeni kierowcy, którzy zdali egzamin państwowy na prawo jazdy i kierowcy, którzy rozszerzyli posiadane uprawnienia o kolejne z w/w grupy kategorii;
  • tePJ jest ważne przez 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu państwowego – dzięki czemu można spokojnie załatwić formalności w urzędzie związane z uzyskaniem prawa jazdy i jednocześnie cieszyć się jazdą;
  • tePJ jest ważne na terenie całej Polski;
  • tePJ można pobrać w postaci dokumentu mobilnego w aplikacji mObywatel.

Ulotka informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji (format PDF, wielkość pliku 2.1MB)

Ulotka informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji - tymczasowe elektroniczne prawo jazdy - strona 1Ulotka informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji - tymczasowe elektroniczne prawo jazdy - strona 2