Element dekoracyjny - Budynek siedziby WORD w Warszawie

Szanowni Państwo.

W związku z art. 56a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, od dnia 1 kwietnia 2023 ulegają zmianie stawki opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego.

Nowe stawki będą wynosiły odpowiednio:

  • opłata za część teoretyczną egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień każdej kategorii - w wysokości 50 zł;
  • opłata za część praktyczną egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień kategorii:
    • AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem – w wysokości 200 zł,
    • B96, B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E - w wysokości 250 zł.

Od osób dokonujących zapisu na egzamin do dnia 31 marca 2023 roku będzie pobierana opłata według obecnych stawek.