Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na wydarzenia i imprezy masowe organizowane przez Warszawski Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Modlinie w dniach 28-29 września 2019,

nie będzie możliwości skorzystania z usług Miasteczka Ruchu Drogowego WORD w Warszawie.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Legionowscy Seniorzy brali udział w pilotażowym projekcie samorządu województwa mazowieckiego, skierowanym do kierowców 55 PLUS. To kolejna inicjatywa skierowana do tej grupy społecznej, której celem była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

Obserwujemy niepokojący wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych, policyjne statystyki dotyczące wypadków z udziałem seniorów jednoznacznie wskazują na potrzebę podjęcia zdecydowanych działań oraz poszukiwania nowej formuły szkleń.

Z inicjatywy samorządu województwa mazowieckiego powstał projekt profilaktycznych szkoleń skierowany do kierowców seniorów. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z terenu Mazowsza zawarły porozumienie dotyczące sfinansowania szkoleń dla blisko 700 seniorów. Wykonawcą projektu został Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Modlin.

Podczas sześciogodzinnego szkolenia teoretyczno-praktycznego, realizowanego przez doświadczonych psychologów transportu i instruktorów techniki jazdy, uczestnicy zapoznali się m.in. ze specyfiką ruchu drogowego w Polsce, oceną czynników wpływających na bezpieczeństwo ruchu z uwzględnieniem różnych substancji psychoaktywnych, a także wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych na organizm człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sprawności psychofizycznej kierowcy. W trakcie zajęć praktycznych seniorzy doświadczyli wpływu prędkości na drogę hamowania na różnego rodzaju  nawierzchniach, przekonali się jak na koncentrację działa rozmowa przez telefon lub z pasażerem i na jakich zasadach działają systemy wspomagające kierowcę w samochodzie. Legionowianie nauczyli się jak bezpiecznie prowadzić samochód, jakich elementów nie można ignorować siedząc za kierownicą oraz dlaczego tak ważne są techniki obserwacji i przewidywanie, utrzymywanie odpowiednich odległości od pozostałych uczestników ruchu czy dbanie o stan techniczny pojazdu. Na te i wiele innych pytań Seniorzy otrzymali odpowiedź podczas zajęć jady defensywnej.

Instruktorzy Toru Modlin skupiali się na bezpieczeństwie, dynamice i ekonomice, a także na obniżeniu poziomu stresu za kierownicą, a co za tym idzie agresji na drodze. Uczestnicy szkolenia nauczyli się podstawowych zasad inteligentnej jazdy samochodem, obierania właściwej strategii, a także elementów jazdy ekonomicznej. Podczas kursu analizowano charakterystykę jazdy i błędy popełniane przez uczestników w ruchu drogowym.

Oficjalne dane determinują działania samorządu województwa mazowieckiego nie tylko w grupie najstarszych uczestników ruchu drogowego. Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” skierowana do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków już przynosi wymierne efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa w tej grupie wiekowej. Młodzi kierowcy w wieku 18 – 24 lata to kolejna grupa wiekowa wśród której notowany jest ponadprzeciętny udział w dużej liczbie zdarzeń drogowych. Już wkrótce oferta jednodniowych szkoleń w ośrodku doskonalenia techniki jazdy zostanie skierowana również do tej grupy mieszkańców Mazowsza.

Źródło: portal Urzędu Miasta Legionowo, Kierowca 55 plus

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 26 września 2019 r., ze względów organizacyjnych, usługi WORD w Warszawie będą dla Państwa dostępne w innych niż zwykle godzinach.

Miejsce Egzaminowania Odlewnicza - ograniczenie dostępności usług w godzinach 600 - 800 oraz 1400 - 1600 w porównaniu do normalnych godzin pracy.

  • egzaminy i zapisy na egzaminy realizowane będą w godzinach 800 - 1400 oraz w godzinach 1600 - 2200

Miejsca Egzaminowania Powstańców Śląskich oraz Radarowa - ograniczenie dostępności usług w godzinach 1300 - 1500 w porównaniu do normalnych godzin pracy.

  • egzaminy i zapisy na egzaminy realizowane będą w godzinach 700 - 1300

Administracja Ośrodka - ograniczenie dostępności w godzinach 1400 - 1600 w porównaniu do normalnych godzin pracy.

Ograniczenia w pracy WORD w Warszawie nie dotyczą dostępności usługi info-car.pl (zapisy przez internet)

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na wydarzenia i imprezy masowe organizowane przez Automobilklub Polski w dniach 14-15 września 2019,  Miejsce Egzaminowania Powstańców Śląskich 127A (Bemowo) będzie nieczynne w dniu 14 września 2019 (sobota). 

W tym dniu nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy.

Pozostałe Miejsca Egzaminowania WORD w Warszawie, tj. Radarowa i Odlewnicza, pracować będą normalnie.

Natomiast ze względu na prowadzone w dniu 14 września 2019 prace konserwacyjne w systemach teleinformatycznych Miejsca Egzaminowania Powstańców Śląskich mogą wystąpić ograniczenia w dostępności zapisów elektronicznych realizowanych z pomocą platformy info-car.pl

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na, organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury w dniach 31 sierpnia -1 września 2019, Egzamin Weryfikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, Miejsce Egzaminowania Odlewnicza będzie nieczynne w dniu 31 sierpnia 2019.

W tym dniu tj. 31 sierpnia 2019, w ME Odlewnicza nie będą realizowane egzaminy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy.

Miejsca Egzaminowania Radarowa oraz Bemowo pracować będą normalnie.

Dodatkowo w związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi w Systemach Teleinformatycznych Miejaca Egzaminowania Odlewnicza, od godziny 1500 dnia 30 sierpnia 2019 (piątek) do godziny 2200 dnia 31 sierpnia 2019 (sobota) mogą wystąpić problemy z dostępnością usługi internetowej rezerwacji terminów egzaminów w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.