Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzi nabór na:

Stanowisko Egzaminatora w Wydziale Realizacji Egzaminów Państwowych

 

Wymagane dokumenty oraz sposób rekrutacji określa poniższe Zarządzenie Dyrektora.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad naboru pracowników