Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego prowadzi nabór pracowników na następujące stanowiska:

Egzaminator w Wydziale Realizacji Egzaminów Państwowych

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce pracy: teren statutowej działalności WORD w Warszawie.

Do obowiązków wybranej osoby będzie należało:

 • przeprowadzenie egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących aktach prawnych dotyczących procesu egzaminowania.

Od kandydatów oczekujemy:

 • zaświadczenia o aktualnym wpisie do prowadzonej przez Marszałka Województwa ewidencji egzaminatorów,
 • przestrzegania zasad etyki zawodu egzaminatora,
 • profesjonalizmu zawodowego,
 • szybkości i trafności podejmowanych decyzji,
 • asertywności,
 • dyspozycyjności (praca w pełnym wymiarze czasu pracy i systemie dwuzmianowym).

Oferty należy złożyć do dnia 31 października 2020 r. w formie papierowej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem "Rekrutacja - 1". Kopertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie WORD w Warszawie lub przesłać pocztą na adres WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa.


Pracownik techniczny w Wydziale Administracyjno Technicznym

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce pracy: Warszawa.

Do obowiązków wybranej osoby będzie należało:

 • przygotowanie pojazdów do egzaminowania. Realizacja bieżących napraw pojazdów WORD Warszawa. Przygotowanie placu manewrowego do egzaminowania i jego utrzymanie i jego stała konserwacja.

Od kandydatów oczekujemy:

 • prawo jazdy kategorii A i B,
 • profesjonalizmu zawodowego,
 • sumienności i staranności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • szybkości i trafności podejmowanych decyzji,
 • dyspozycyjności (praca w pełnym wymiarze czasu pracy i systemie dwuzmianowym),
 • mile widziane wykształcenie techniczne.

Oferty należy złożyć do dnia 31 października 2020 r. w formie papierowej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem "Rekrutacja - 2". Kopertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie WORD w Warszawie lub przesłać pocztą na adres WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa.


Pracownik gospodarczy w Wydziale Administracyjno Technicznym

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

Miejsce pracy: Warszawa.

Do obowiązków wybranej osoby będzie należało:

 • utrzymanie w należytej czystości pomieszczeń WORD w Warszawie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • poczucia estetyki,
 • sumienności i staranności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dyspozycyjności (praca w pełnym wymiarze czasu pracy i systemie dwuzmianowym).

Oferty należy złożyć do dnia 31 października 2020 r. w formie papierowej w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem "Rekrutacja - 3". Kopertę należy złożyć osobiście w Sekretariacie WORD w Warszawie lub przesłać pocztą na adres WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa.

Wymagane dokumenty oraz sposób rekrutacji określa poniższe Zarządzenie Dyrektora.


Do pobrania: