Baner reklamowy - Kurs egzaminator edycja jesień 2023 - 22 59 76 741

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów. 

Zostań egzaminatorem na prawo jazdy. Zdobędziesz nowe uprawnienia, podniesiesz swoje kwalifikacje. 

Absolwentom kursu zatrudnionym w WORD w Warszawie gwarantujemy zwrot 50% opłaty za szkolenie.

 

 • Rekrutacja rozpoczyna się od dnia 4 maja 2023 roku.
 • Termin rozpoczęcia kursu – wrzesień 2023 rok.
 • Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 59 76 741 oraz 22 59 76 781.

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest spełnienie przez kandydata na egzaminatora warunków określonych w art. 58 ust. 1 pkt 1-2a, 4-5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622).

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B,
 • ukończyła 23 lata;
 • posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • posiada orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej;
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • prowadzenie pojazdów w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka;
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub;
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

 1. zajęcia teoretyczne w zakresie:
  1. nauka podstaw techniki jazdy,
   • psychologia,
   • dydaktyka,
   • technika kierowania i obsługa pojazdu.
  2. przepisy ruchu drogowego,
  3. bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  4. zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora.
 2. zajęcia praktyczne
  1. technika i taktyka jazdy (w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy),
  2. praktyka egzaminatorska – uczestnictwo w co najmniej 20 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie 10 egzaminów państwowych.

Zajęcia prowadzone w systemie weekendowym – 2 razy w miesiącu przez doświadczonych wykładowców, specjalistów i pasjonatów.

Koszt kursu:

 • opłata jednorazowa: 4500 PLN
 • opłata w ratach: 4800 PLN (3 x 1600 PLN),

Zapraszamy. Aplikuj już dziś, liczba miejsc jest ograniczona

 

Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


Terminy zjazdów

ZjazdyData zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I9 - 10 września 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu I w formacie pdfHarmonogram zjazdu I (PDF 249,0KB)
Zjazd II23 - 24 września 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu II w formacie pdfHarmonogram zjazdu II (PDF 245,8KB)
Zjazd III21 - 22 października 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu III w formacie pdfHarmonogram zjazdu III (PDF 247,9KB)
Zjazd IV4 - 5 listopada 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IV w formacie pdfHarmonogram zjazdu IV (PDF 233,2KB)
Zjazd V18 - 19 listopada 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu V w formacie pdfHarmonogram zjazdu V (PDF 244,7KB)
Zjazd VI2 - 3 grudnia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VI w formacie pdfHarmonogram zjazdu VI (PDF 254,4KB)
Zjazd VII  
Zjazd VIII  
Zjazd IX  
Zjazd X  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Do pobrania:

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,,
 • wniesienie opłaty oraz dostarczenie potwierdzenia (osobiście lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),ukończenie 23 lat,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa: 4200,00 zł.

Wpłaty ratalne

Rata I1500,00 zł.
Rata II1500,00 zł.
Rata III1500,00 zł.
Razem4500,00 zł.

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 zł. w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa


Opłat należy dokonać:

 • przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
  • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub nazwę firmy zgłaszającej na szkolenie,
  • rodzaj szkolenia.
 • w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać jedynie przy użyciu karty płatniczej.


Terminy zjazdów

ZjazdyData zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I27 - 28 czerwca 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IHarmonogram zjazdu I
Zjazd II11 – 12 lipca 2020 r.title=Harmonogram zjazdu II
Zjazd III25 – 26 lipca 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IIIHarmonogram zjazdu III
Zjazd IV8 - 9 sierpnia 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IVHarmonogram zjazdu IV
Zjazd V22 – 23 sierpnia 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VHarmonogram zjazdu V
Zjazd VI5 - 6 września 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIHarmonogram zjazdu VI
Zjazd VII19 - 20 września 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIHarmonogram zjazdu VII
Zjazd VIII3 - 4 października 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIIHarmonogram zjazdu VIII
Zjazd IX11 października 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IXHarmonogram zjazdu IX
Zjazd X17 - 18 października 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu XHarmonogram zjazdu X

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć do dnia 26 czerwca 2020 roku:

 • osobiście w WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8 (pokój 203), od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Do pobrania:

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
 • wniesienie opłaty oraz dostarczenie potwierdzenia (osobiście lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu);
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu);
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa: 4200,00 zł.

Wpłaty ratalne

Rata I1500,00 zł.
Rata II1500,00 zł.
Rata III1500,00 zł.
Razem4500,00 zł.

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 zł. w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa


Opłat należy dokonać przelewem bankowym. Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

 • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
 • Tytuł przelewu musi zawierać:
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • rodzaj szkolenia/kursu,


Terminy zjazdów

ZjazdyData zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I2 - 3 paździenika 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IHarmonogram zjazdu I
Zjazd II16 - 17 paździenika 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IIHarmonogram zjazdu II
Zjazd III06 - 07 listopada 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IIIHarmonogram zjazdu III
Zjazd IV20 - 21 listopada 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IVHarmonogram zjazdu IV
Zjazd V04 - 05 grudnia 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VHarmonogram zjazdu V
Zjazd VI18 - 19 grudnia 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIHarmonogram zjazdu VI
Zjazd VII08 - 09 stycznia 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIHarmonogram zjazdu VII
Zjazd VIII22 - 23 stycznia 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIIHarmonogram zjazdu VIII
Zjazd IX19 - 20 luty 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IXHarmonogram zjazdu IX
Zjazd X5 marca 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu XHarmonogram zjazdu X

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć osobiście w WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8 (pokój 203), od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Zgłoszenie przyjmujemy do dnia 20 września 2021 roku.

Rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na początek października 2021 (zjazdy szkoleniowe realizowane będą w soboty i w niedzielę co dwa tygodnie)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel 22 59 76 765


Do pobrania:

Spotkanie organizacyjne

Szanowni Państwo, dnia 17 grudnia 2022 roku zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące Kursu Kwalifikacyjnego dla Kandydatów na Egzaminatorów Kategorii B Prawa Jazdy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie „Organizatora” - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 o godzinie 10.00 (aula, III piętro).

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

 • Przewidywany czas trwania kursu: około 12 miesięcy (uzależniony od wielu czynników),
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w soboty i niedziele (przeważnie 2 x w miesiącu),
 • Koszt kursu kat. „B” uzależniony jest od sposobu dokonania opłaty, tj. w przypadku opłaty jednorazowej wynosi: 4500,00 PLN lub przypadku opłaty ratalnej wynosi: 4800,00 PLN (możliwość płatności 3 x 1600,00 PLN),
 • Przeprowadzenie Kursu uzależnione jest od minimalnej liczby uczestników. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 30 osób.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” (karty zgłoszeniowe zawierające na rewersie Oświadczenie o spełnianiu wymagań przez Kandydata, będą dostępne na stronie internetowej WORD w Warszawie oraz na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie w terminach wskazanych przez Organizatora pełnej lub częściowej opłaty za Kurs (najpóźniej w dniu poprzedzającym I-szy Zjazd),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, wydanego na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami,
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie bycie skazaną / skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.*

*Należy okazać Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego:

 • jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz
 • ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.

Osoby zainteresowane muszą złożyć oryginał Karty zgłoszeniowej, a pozostałe dokumenty, o których mowa w „Warunkach uczestnictwa” oraz dokument potwierdzający tożsamość i prawo jazy okazać do wglądu w dniu ich składania Organizatorowi. Wymagane dokumenty można złożyć na spotkaniu organizacyjnym.


Opłaty za Kurs należy dokonać:

 • Na nr rachunku bankowego WORD w Warszawie - 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  Tytułem: Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów 2022/2023 Imię i nazwisko.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji przedmiotowego Kursu w przypadku braku odpowiedniej minimalnej liczby osób zainteresowanych – w takim przypadku osobom, które dokonały wcześniej opłaty za Kurs zostanie ona zwrócona na wskazane przez nią konto.


Terminy zjazdów

ZjazdyData zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I14-15 stycznia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu I w formacie pdfHarmonogram zjazdu I (PDF 190,5KB)
Zjazd II28-29 stycznia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu II w formacie pdfHarmonogram zjazdu II (PDF 230,5KB)
Zjazd III4-5 luty 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu III w formacie pdfHarmonogram zjazdu III (PDF 822,6KB)
Zjazd IV25-26 luty 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IV w formacie pdfHarmonogram zjazdu IV (PDF 250,4KB)
Zjazd V11-12 marzec 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu V w formacie pdfHarmonogram zjazdu V (PDF 239,9KB)
Zjazd VI25-26 marzec 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VI w formacie pdfHarmonogram zjazdu VI (PDF 244,0KB)
Zjazd VII15-16 kwiecień 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VII w formacie pdfHarmonogram zjazdu VII (PDF 256,7KB)
Zjazd VIII22-23 kwiecień 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIII w formacie pdfHarmonogram zjazdu VIII (PDF 244,1KB)
Zjazd IX13-14 maj 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IX w formacie pdfHarmonogram zjazdu IX (PDF 239,3KB)
Zjazd X20 maj 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu X w formacie pdfHarmonogram zjazdu X(PDF 224,2KB)

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Do pobrania:

Termin rozpoczęcia kursu: 2-3 grudnia 2023 roku.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
 • wniesienie opłaty (jednorazowej lub 1 raty),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii,
 • posiadanie uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej): a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • jest wpisana/y do ewidencji egzaminatorów

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Opłata ratalna za kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia Kat. A2 200,00 PLN
Opłata jednorazowa za jeden kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia Kat. A2 000,00 PLN

Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I-II2 - 3 grudnia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu I w formacie pdfHarmonogram zjazdu I (PDF 197,5KB)
Zjazd III-IV  
Zjazd V  
Zjazd VI  
Zjazd VII  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć:

 • drogą elektorniczną, zeskanowane, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, pokój 203.

Do pobrania:

Termin rozpoczęcia kursu: 2-3 grudnia 2023 roku.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
 • wniesienie opłaty (jednorazowej lub 1 raty),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii,
 • posiadanie uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej): a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • jest wpisana/y do ewidencji egzaminatorów.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

 Opłata ratalna za kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia Kat. C2 200,00 PLN
 Opłata jednorazowa za jeden kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia Kat. C2 000,00 PLN

Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I-II2 - 3 grudnia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu I w formacie pdfHarmonogram zjazdu I (PDF 197,5KB)
Zjazd III-IV  
Zjazd V  
Zjazd VI  
Zjazd VII  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć:

 • drogą elektorniczną, zeskanowane, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, pokój 203.

Do pobrania:

Termin rozpoczęcia kursu: 2-3 grudnia 2023 roku.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
 • wniesienie opłaty (jednorazowej lub 1 raty),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii,
 • posiadanie uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej): a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
jest wpisana/y do ewidencji egzaminatorów.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

 Opłata ratalna za kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia Kat. D2 200,00 PLN
 Opłata jednorazowa za jeden kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia Kat. D2 000,00 PLN

Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I-II2 - 3 grudnia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu I w formacie pdfHarmonogram zjazdu I (PDF 197,5KB)
Zjazd III-IV  
Zjazd V  
Zjazd VI  
Zjazd VII  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć:

 • drogą elektorniczną, zeskanowane, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, pokój 203.

Do pobrania:

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa3 900,00 PLN
RatyI rata - 1 400,00 PLN
II rata - 1 400,00 PLN
III rata - 1 400,00 PLN
RAZEM = 4 200,00 PLN

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 PLN w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego lub kursie dla kandydatów na instruktorów organizowanych przez WORD Warszawa


Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I 15 - 16 grudnia 2018 r.Harmonogram zajęć
 UWAGA: 15 grudnia
spotykamy się o godz. 08.15!
sala 119 (I piętro)
Zjazd II 5 stycznia 2019r.Harmonogram zajęć
Zjazd III 19 - 20 stycznia 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd IV 16 - 17 lutego 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd V 2 - 3 marca 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd VI 16 - 17 marca 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd VII 30 - 31 marca 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd VIII 13 - 14 kwietnia 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd IX 27 - 28 kwietnia 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd X 11 - 12 maja 2019 r.Harmonogram zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć:

 • drogą elektorniczną, zeskanowane, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, pokój 203.

Oryginały dokumentów proszę posiadać ze sobą do wglądu w dniu 15 grudnia 2018 przed rozpoczęciem zajęć.


Do pobrania:

Szanowni Państwo.

aktualnie trwa nabór na kolejną (2021/2022) edycję szkolenia podstawowego dla przyszłych egzaminator na prawo jazdy.

Prosimy wybrać edycję w której Państwo uczestniczą / zamierzają uczestniczyć.

 podst 20182019 podstwowy 2020 2021 podstwowy 2020 2021
  podstwowy 2020 2021 

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Terminy zjazdów

Zjazd I17 - 18 grudnia 2016r.Harmonogram zajęć
Zjazd II21 - 22 stycznia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd III4 - 5 lutego 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd IV18 - 19 lutego 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd V4 - 5 marca 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VI18 - 19 marca 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VII1 - 2 kwietnia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VIII22 - 23 kwietnia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd IX7 maja 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd tylko w niedzielę
Zjazd X20 - 21 maja 2017r.Harmonogram zajęć
Zajęcia odbywać się będą w sali 119 Ip.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Do pobrania: