Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,,
 • wniesienie opłaty oraz dostarczenie potwierdzenia (osobiście lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),ukończenie 23 lat,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa: 4200,00 zł.

Wpłaty ratalne

Rata I1500,00 zł.
Rata II1500,00 zł.
Rata III1500,00 zł.
Razem4500,00 zł.

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 zł. w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa


Opłat należy dokonać:

 • przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
  • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub nazwę firmy zgłaszającej na szkolenie,
  • rodzaj szkolenia.
 • w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać jedynie przy użyciu karty płatniczej.


Terminy zjazdów

ZjazdyData zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I27 - 28 czerwca 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IHarmonogram zjazdu I
Zjazd II11 – 12 lipca 2020 r.title=Harmonogram zjazdu II
Zjazd III25 – 26 lipca 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IIIHarmonogram zjazdu III
Zjazd IV8 - 9 sierpnia 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IVHarmonogram zjazdu IV
Zjazd V22 – 23 sierpnia 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VHarmonogram zjazdu V
Zjazd VI5 - 6 września 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIHarmonogram zjazdu VI
Zjazd VII19 - 20 września 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIHarmonogram zjazdu VII
Zjazd VIII3 - 4 października 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIIHarmonogram zjazdu VIII
Zjazd IX11 października 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IXHarmonogram zjazdu IX
Zjazd X17 - 18 października 2020 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu XHarmonogram zjazdu X

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć do dnia 26 czerwca 2020 roku:

 • osobiście w WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8 (pokój 203), od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Do pobrania:

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
 • wniesienie opłaty oraz dostarczenie potwierdzenia (osobiście lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu),
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu);
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (dokument należy dostarczyć do wglądu osobiście przed rozpoczęciem kursu);
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa: 4200,00 zł.

Wpłaty ratalne

Rata I1500,00 zł.
Rata II1500,00 zł.
Rata III1500,00 zł.
Razem4500,00 zł.

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 zł. w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa


Opłat należy dokonać przelewem bankowym. Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

 • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
 • Tytuł przelewu musi zawierać:
  • imię i nazwisko uczestnika,
  • rodzaj szkolenia/kursu,


Terminy zjazdów

ZjazdyData zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I2 - 3 paździenika 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IHarmonogram zjazdu I
Zjazd II16 - 17 paździenika 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IIHarmonogram zjazdu II
Zjazd III06 - 07 listopada 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IIIHarmonogram zjazdu III
Zjazd IV20 - 21 listopada 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IVHarmonogram zjazdu IV
Zjazd V04 - 05 grudnia 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VHarmonogram zjazdu V
Zjazd VI18 - 19 grudnia 2021 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIHarmonogram zjazdu VI
Zjazd VII08 - 09 stycznia 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIHarmonogram zjazdu VII
Zjazd VIII22 - 23 stycznia 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VIIIHarmonogram zjazdu VIII
Zjazd IX19 - 20 luty 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IXHarmonogram zjazdu IX
Zjazd X5 marca 2022 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu XHarmonogram zjazdu X

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć osobiście w WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8 (pokój 203), od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00.

Zgłoszenie przyjmujemy do dnia 20 września 2021 roku.

Rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na początek października 2021 (zjazdy szkoleniowe realizowane będą w soboty i w niedzielę co dwa tygodnie)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel 22 59 76 765


Do pobrania:

Spotkanie organizacyjne

Szanowni Państwo, dnia 17 grudnia 2022 roku zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące Kursu Kwalifikacyjnego dla Kandydatów na Egzaminatorów Kategorii B Prawa Jazdy.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie „Organizatora” - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 o godzinie 10.00 (aula, III piętro).

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

 • Przewidywany czas trwania kursu: około 12 miesięcy (uzależniony od wielu czynników),
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w soboty i niedziele (przeważnie 2 x w miesiącu),
 • Koszt kursu kat. „B” uzależniony jest od sposobu dokonania opłaty, tj. w przypadku opłaty jednorazowej wynosi: 4500,00 PLN lub przypadku opłaty ratalnej wynosi: 4800,00 PLN (możliwość płatności 3 x 1600,00 PLN),
 • Przeprowadzenie Kursu uzależnione jest od minimalnej liczby uczestników. Maksymalna liczba uczestników kursu wynosi 30 osób.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” (karty zgłoszeniowe zawierające na rewersie Oświadczenie o spełnianiu wymagań przez Kandydata, będą dostępne na stronie internetowej WORD w Warszawie oraz na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie w terminach wskazanych przez Organizatora pełnej lub częściowej opłaty za Kurs (najpóźniej w dniu poprzedzającym I-szy Zjazd),
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, wydanego na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami,
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie bycie skazaną / skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.*

*Należy okazać Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego:

 • jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz
 • ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.

Osoby zainteresowane muszą złożyć oryginał Karty zgłoszeniowej, a pozostałe dokumenty, o których mowa w „Warunkach uczestnictwa” oraz dokument potwierdzający tożsamość i prawo jazy okazać do wglądu w dniu ich składania Organizatorowi. Wymagane dokumenty można złożyć na spotkaniu organizacyjnym.


Opłaty za Kurs należy dokonać:

 • Na nr rachunku bankowego WORD w Warszawie - 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  Tytułem: Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów 2022/2023 Imię i nazwisko.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od organizacji przedmiotowego Kursu w przypadku braku odpowiedniej minimalnej liczby osób zainteresowanych – w takim przypadku osobom, które dokonały wcześniej opłaty za Kurs zostanie ona zwrócona na wskazane przez nią konto.


Terminy zjazdów

ZjazdyData zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I14-15 stycznia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu I w formacie pdfHarmonogram zjazdu I (PDF 190,5KB)
Zjazd II28-29 stycznia 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu II w formacie pdfHarmonogram zjazdu II (PDF 230,5KB)
Zjazd III4-5 luty 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu III w formacie pdfHarmonogram zjazdu III (PDF 822,6KB)
Zjazd IV25-26 luty 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu IV w formacie pdfHarmonogram zjazdu IV (PDF 250,4KB)
Zjazd V11-12 marzec 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu V w formacie pdfHarmonogram zjazdu V (PDF 239,9KB)
Zjazd VI25-26 marzec 2023 r.Do pobrania Harmonogram zjazdu VI w formacie pdfHarmonogram zjazdu VI (PDF 244,0KB)
Zjazd VII  
Zjazd VIII  
Zjazd IX  
Zjazd X  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Do pobrania:

Termin rozpoczęcia kursu przesunięty: koniec kwietnia – początek maja 2020.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii,
 • posiadanie uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • jest wpisana/y do ewidencji egzaminatorów,
 • zaliczenie praktycznego testu wstępnego.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Opłata całościowa za jeden kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia2 200,00 PLN
Opłata całościowa za jeden kurs jeżeli uczestniczysz w dwóch kursach kwalifikacyjnych w tym samym czasie w WORD w Warszawie2 000,00 PLN
Opłata całościowa za jeden kurs jeżeli uczestniczysz w trzech kursach kwalifikacyjnych w tym samym czasie w WORD w Warszawie1 800,00 PLN
RatyI rata – 40 % płatna do 28.09.2019 r.
II rata – 30 % płatna do 20.10.2019 r.
III rata – 30 % płatna do 9.11.2019 r.

Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I-II  
Zjazd III-IV  
Zjazd V  
Zjazd VI  
Zjazd VII  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

W przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć:

 • drogą elektorniczną, zeskanowane, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, pokój 203.

Do pobrania:

Termin rozpoczęcia kursu przesunięty: koniec kwietnia – początek maja 2020.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii,
 • posiadanie uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • jest wpisana/y do ewidencji egzaminatorów,
 • zaliczenie praktycznego testu wstępnego.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Opłata całościowa za jeden kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia2 200,00 PLN
Opłata całościowa za jeden kurs jeżeli uczestniczysz w dwóch kursach kwalifikacyjnych w tym samym czasie w WORD w Warszawie2 000,00 PLN
Opłata całościowa za jeden kurs jeżeli uczestniczysz w trzech kursach kwalifikacyjnych w tym samym czasie w WORD w Warszawie1 800,00 PLN
RatyI rata – 40 % płatna do 28.09.2019 r.
II rata – 30 % płatna do 20.10.2019 r.
III rata – 30 % płatna do 9.11.2019 r.

Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I-II  
Zjazd III  
Zjazd IV  
Zjazd V  
Zjazd VI-VII  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

W przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć:

 • drogą elektorniczną, zeskanowane, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, pokój 203.

Do pobrania:

Termin rozpoczęcia kursu przesunięty: koniec kwietnia – początek maja 2020.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej,
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii,
 • posiadanie uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
 • jest wpisana/y do ewidencji egzaminatorów,
 • zaliczenie praktycznego testu wstępnego.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Opłata całościowa za jeden kurs kwalifikacyjny rozszerzający uprawnienia2 200,00 PLN
Opłata całościowa za jeden kurs jeżeli uczestniczysz w dwóch kursach kwalifikacyjnych w tym samym czasie w WORD w Warszawie2 000,00 PLN
Opłata całościowa za jeden kurs jeżeli uczestniczysz w trzech kursach kwalifikacyjnych w tym samym czasie w WORD w Warszawie1 800,00 PLN
RatyI rata – 40 % płatna do 28.09.2019 r.
II rata – 30 % płatna do 20.10.2019 r.
III rata – 30 % płatna do 9.11.2019 r.

Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I-II  
Zjazd III  
Zjazd IV  
Zjazd V  
Zjazd VI-VII  

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.

W przypadku zbyt małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć:

 • drogą elektorniczną, zeskanowane, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, pokój 203.

Do pobrania:

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa3 900,00 PLN
RatyI rata - 1 400,00 PLN
II rata - 1 400,00 PLN
III rata - 1 400,00 PLN
RAZEM = 4 200,00 PLN

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 PLN w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego lub kursie dla kandydatów na instruktorów organizowanych przez WORD Warszawa


Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I 15 - 16 grudnia 2018 r.Harmonogram zajęć
 UWAGA: 15 grudnia
spotykamy się o godz. 08.15!
sala 119 (I piętro)
Zjazd II 5 stycznia 2019r.Harmonogram zajęć
Zjazd III 19 - 20 stycznia 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd IV 16 - 17 lutego 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd V 2 - 3 marca 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd VI 16 - 17 marca 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd VII 30 - 31 marca 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd VIII 13 - 14 kwietnia 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd IX 27 - 28 kwietnia 2019 r.Harmonogram zajęć
Zjazd X 11 - 12 maja 2019 r.Harmonogram zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Dokumenty zgłoszeniowe można złożyć:

 • drogą elektorniczną, zeskanowane, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, pokój 203.

Oryginały dokumentów proszę posiadać ze sobą do wglądu w dniu 15 grudnia 2018 przed rozpoczęciem zajęć.


Do pobrania:

Szanowni Państwo.

aktualnie trwa nabór na kolejną (2021/2022) edycję szkolenia podstawowego dla przyszłych egzaminator na prawo jazdy.

Prosimy wybrać edycję w której Państwo uczestniczą / zamierzają uczestniczyć.

 podst 20182019 podstwowy 2020 2021 podstwowy 2020 2021
  podstwowy 2020 2021 

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Terminy zjazdów

Zjazd I17 - 18 grudnia 2016r.Harmonogram zajęć
Zjazd II21 - 22 stycznia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd III4 - 5 lutego 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd IV18 - 19 lutego 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd V4 - 5 marca 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VI18 - 19 marca 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VII1 - 2 kwietnia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VIII22 - 23 kwietnia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd IX7 maja 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd tylko w niedzielę
Zjazd X20 - 21 maja 2017r.Harmonogram zajęć
Zajęcia odbywać się będą w sali 119 Ip.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Do pobrania:

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • posiadanie przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B,
 • ukończenie 23 lat,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • dać rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na egzaminatora zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z wynikiem pozytywnym.


Cennik

Wpłata jednorazowa4 000,00 PLN
RatyI rata - 1 400,00 PLN
II rata - 1 400,00 PLN
III rata - 1 400,00 PLN
RAZEM = 4 200,00 PLN

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 PLN w przypadku instruktorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa


Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I 9 - 10 grudnia 2017 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd II27 - 28 stycznia 2018r.Harmonogram zajęć 
Zjazd III3 - 4 lutego 2018 r.Harmonogram zajęć 
Uwaga.
Zmiana harmonogramu zajęć
Zjazd IV17 - 18 lutego 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd V3 - 4 marca 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd VI17 - 18 marca 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd VII7 - 8 kwietnia 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd VIII21 - 22 kwietnia 2018 r.Harmonogram zajęć 
Zjazd IX

12 - 13 maja 2018 r.

19 - 20 maja 2018 r.
Uwaga.
Zmiana terminu zjazdu.

Harmonogram zajęć 
Zjazd X 26 maja 2018 r.Harmonogram zajęć 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Do pobrania: