Zgodnie z § 12. 1.  Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 232, osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  • dowód osobisty,
  • kartę pobytu,
  • paszport.