Element dekoracyjny - Mazowieckie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 23.09 oraz 24.09.2022 roku organizuje szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie karty rowerowej, którzy nie są uczniami Szkoły Podstawowej.

Powyższe szkolenie obejmuje dwudniowe zajęcia przygotowujące do egzaminu na Kartę rowerową, zgodnie z poniższą informacją:

      w dniu 23.09.2022 roku w godzinach 8.00 – 14.30 zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne (6 godzin) – z zakresu wiedzy o ruchu drogowym oraz umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych - zajęcia odbędą się w siedzibie WORD w Warszawie przy ul. Odlewniczej 8 (sala na III piętrze budynku) - po zakończeniu szkolenia, około godziny 14.35 odbędzie się egzamin teoretyczny dla osób przeszkolonych podczas którego obecny musi być nauczyciel lub rodzic lub dorosły opiekun osoby szkolonej/egzaminowanej;
    • w dniu 24.09.2022 roku w godzinach 10.00 – 12.00 zostaną przeprowadzone zajęcia praktyczne (2 godziny) - z zakresu wiedzy technicznej oraz doskonalenia umiejętności jazdy rowerem - zajęcia odbędą się na terenie Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie przy ul. Thommee 1a (MC BRD położone jest vis a vis Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w Modlinie), na miejscu dostępne będą rowery, kamizelki odblaskowe i kaski, można będzie również korzystać ze swojego sprzętu - po zakończeniu szkolenia, około godziny 12.05 odbędzie się egzamin praktyczny dla osób przeszkolonych podczas którego obecny musi być nauczyciel lub rodzic lub dorosły opiekun osoby szkolonej / egzaminowanej.

W celu dokonania zapisu na szkolenie należy najpóźniej w dniu szkolenia, osobiście lub przez upoważnioną osobę dostarczyć do WORD w Warszawie ul. Odlewnicza 8, II piętro, pokój 203 lub 217 oryginały:

  1. wypełnionego, zgodnie z uwagami w nim zawartymi, przez rodzica lub opiekuna Arkusza zaliczeń, który można pobrać ze strony WORD w Warszawie z zakładki BRD / Karta rowerowa.
  2. podpisanego na tylnej stronie zdjęcia o wymiarach 45mm x 35mm (niewymiarowe, zniszczone lub używane w innych dokumentach zdjęcia nie będą przyjmowane).

Osoby, które nie dostarczą powyższych dokumentów do czasu rozpoczęcia szkolenia nie zostaną do niego dopuszczone.

Na zajęcia należy zabrać ze sobą Legitymację szkolną.