Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzi kursy i szkolenia, zarówno dla kierowców zawodowych (przewóz drogowy) jak i dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (punkty karne).

Prowadzimy również kursy dla kandydatów na egzaminatorów oraz kandydatów na instruktorów, a także dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego oraz osób kierujących ruchem drogowym.


Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 8.
 2. Zgodnie z artykułem 37 RODO został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
  Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy zgłaszać do niego:
  • tradycyjnie, w formie pisemnej na adres:
   Inspektor Ochrony Danych WORD Warszawa
   ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa;
  • w formie elektronicznej, na adres skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne na podstawie pisemnej zgody.

Dalsza część klauzul informacyjnych przeznaczona jest dla poszczególnych kategorii osób, których dane są przetwarzane w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.

 1. Pani / Pana dane pozyskiwane są:
  • bezpośrednio od Pani / Pana;
  • z firmy lub instytucji zgłaszającej Panią / Pana na szkolenie.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym, w zależności od rodzaju szkolenia:
   • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.);
   • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz.757,z późn. zm.);
   • Ustawa o rachunkowości.
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Warszawa;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
  • wykładowcom prowadzącym szkolenia;
  • podmiotom zgłaszającym na szkolenia (np.: Powiatowy Urząd Pracy, zakład pracy);
  • firmie DarmarSoft Sp. z o.o. w celu świadczenia usług serwisu i pomocy w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących systemu Szkolenia(system ewidencyjny osób szkolonych, przeprowadzonych szkoleń i wydanych zaświadczeń);
  • firmie Grupa IMAGE Sp. z o.o. w celu świadczenia usług serwisu i pomocy w związku z podpisaną umową na świadczenie usług dotyczących systemu Europejski Kierowca Zawodowy (system szkoleniowy dla kierowców zawodowych);
  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (Policja, Wydział komunikacji, Wojewoda, Ministerstwo Cyfryzacji, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.)
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • akta osób szkolonych – 5 lat;
   • rejestr wydanych zaświadczeń – 10 lat;
   • rozliczenia finansowe 10 lat;
  • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i ręczny w tym również w formie profilowania. Podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminach szkoleń, konsekwencją takiego przetwarzania będzie zróżnicowanie ponoszonych opłat za szkolenia.

Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w szkoleniu na kartę rowerową.

 1. Dane dziecka oraz rodzica lub opiekuna prawnego mogą pochodzić:
  • od dziecka;
  • od rodzica lub opiekuna prawnego;
  • od nauczyciela przekazującego formularze lub listy osób szkolonych.
 2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wydania karty rowerowej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w tym:
   • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
 3. Pani / Pana dane będą lub mogą być udostępniane:
  • upoważnionym pracownikom WORD Warszawa;
  • upoważnionym pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w przypadku kontroli);
 4. Pani / Pana dane przechowywane będą przez czas określony:
  • przepisami prawa:
   • formularze arkuszy zaliczeń – 10 lat;
  • instrukcją archiwizowania dokumentacji uzgodnionej z Archiwum Państwowym.
 5. Dane dziecka / rodzica lub opiekuna prawnego będą przetwarzane w sposób ręczny. Przekazane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


Adres

WORD Warszawa, Miejsce Egzaminowania "Odlewnicza", 03-231 Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonych szkoleń i kursów udzielane są w:

Biurze Obsługi Klienta

tel. 22 59-76-742

Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia Klientom bezpieczeństwa oraz wysokiej jakości obsługi okienka Biura Obsługi Klienta są monitorowane - rejestrowany jest zarówno obraz jak i dźwięk. Administratorem zapisanych danych jest WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.

 

Wydziale Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

tel. 22 59-76-740, 22 59-76-741

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny pracy

 

Wydział Szkoleń

BOK / Zapisy

poniedziałek - czwartek

8:00 - 16.00

6:00 - 22:00

piątek

8:00 - 16:00

7:00 - 15:00

sobota

 

7:00 - 15:00


Jak dojechać

 • samochodem:
 • jadąc Trasą Armii Krajowej (Trasą Toruńską) zjazd na ul. Marywilską:
  • jadąc od strony Marek - w prawo,
  • jadąc od strony Wisły - w lewo,
  • na pierwszym skrzyżowaniu w prawo (ul. Odlewnicza),
 • komunikacją miejską - przystanek "Odlewnicza":
  • tramwajem: 1(wybrane kursy), 4, 41.

 Szczegółowe informacje o warszawskiej komunikacji miejskiej na stronie ZTM