O szkoleniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzi szkolenia dla osób ubiegających się o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzania kontroli ruchu drogowego.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 132, poz. 841).

Szkolenie organizowane jest na wniosek instytucji i firm, które w swych zadaniach posiadają uprawnienia do wykonywania  kontroli ruchu drogowego. Obejmuje zajęcia teoretyczne
i praktyczne. Liczba godzin i tematyka zajęć uzależniona jest od zakresu upoważnienia
i przynależności  zawodowej. Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach 5 – 6 osobowych po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych. Szkolenie przeprowadza policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego. Po odbyciu szkolenia Dyrektor WORD wydaje zaświadczenie na podstawie, którego pracodawca osoby przeszkolonej występuje do Komendanta Policji (powiatowy, miejski) o wydanie upoważnienia
do wykonywania kontroli ruchu drogowego. Szkolenie przeprowadzane jest zarówno
 w siedzibie WORD przy ul. Odlewniczej 8 , jak i w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Szkolenie organizowane jest dla:

  • Strażników gminnych (miejskich) w wymiarze 14 godzin zajęć teoretycznych i 4 godzin zająć praktycznych,
  • Strażników leśnych w wymiarze 7 godzin zajęć teoretycznych i 4 godzin zajęć praktycznych,
  • Funkcjonariuszy Straży Parku w wymiarze 7 godzin zajęć teoretycznych i 4 godzin zajęć praktycznych,
  • Pracowników zarządów dróg w wymiarze 14 godzin zajęć teoretycznych i 4 godzin zajęć praktycznych.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

  • szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia  przesłanego przez podmiot zamawiający szkolenie,
  • dokonaniu opłaty za szkolenie(przed szkoleniem),

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:


Zapis na szkolenie

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty,
  • pisemne zgłoszenie wraz z listą uczestników przesłanego przez podmiot zamawiający szkolenie.
  • w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: (22) 597-67-41

 

Zapisu na szkolenie można dokonać:

osobiście lub przez upoważnioną osobę w:

 

Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8

lub
faksem na numer:
lub
22 59-76-701,
e-mailem na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 500,00 zł.

 

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
 rodzaj szkolenia.

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. Terminy szkoleń

Do ustalenia z Wydziałem Szkoleń pod nr telefonu: (22) 597-67-41.

 

Brak wydarzeń

 

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Kontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania: