O egzaminie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.19.03.2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Do pobrania Dziennik Ustaw z 2007 r. poz. 408 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2007 r. poz. 408 (PDF 78,4KB)) zaświadczenie jest ważne 3 lata.

Przed upływem 3 lat od złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym należny ponownie przystąpić do egzaminu.


Warunki przystąpienia do egzaminu

Tylko osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych poniżej (zgodnie z Art. 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Do pobrania Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 (PDF 679,7KB)), będą mogły przystąpić do egzaminu na Ratownika:

 • strażacy zatrudnieni / pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • policjanci,
 • żołnierze,
 • Straż Graniczna,
 • członkowie społecznych organizacji ratowniczych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy i zostały wpisane do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowanie przed rozpoczęciem kursu (np. skan legitymacji, skierowanie z pieczątką z jednostki macierzystej) członkostwa / służby lub zatrudnienia w w/w formacjach.

Uczestnicy (osoby zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Do pobrania Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 (PDF 679,7KB)), którzy odbyli kurs i złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Do pobrania Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 (PDF 679,7KB)).

Na egzamin uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • ważny dokument tożsamości.

Zapis na egzamin

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty.

Zapisu na szkolenie można dokonać:

 • osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8,
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty

Koszt egzaminu wynosi 99,00 zł.

Opłat należy dokonać:

 • przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
  • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub nazwę firmy zgłaszającej na szkolenie,
  • rodzaj szkolenia.
 • w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać jedynie przy użyciu karty płatniczej.


Terminy egzaminów

W kwestiach związanych z planowanymi terminami egzaminów prosimy o kontakt z Wydziałem Szkoleń WORD Warszawa.

Egzaminy realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Odnośnik do artykułu Kontakt z Wydziałem SzkoleńKontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania:

O szkoleniu

Kurs daje dodatkowe punkty przy przyjmowaniu do pracy w Straży Pożarnej, Policji.

Zasadniczym założeniem kursu jest przygotowanie osób działających w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w miejscu zdarzenia.

Podstawa prawna organizacji kursu:

Czas trwania: 66 godzin zajęć w tym:

 • 25 godzin zajęć teoretycznych,
 • 41 godzin zajęć praktycznych prowadzonych zgodnie z planem nauczania.

Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne,
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
 • poszkodowany nieprzytomny,
 • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),
 • zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną,
 • wstrząs,
 • inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy,
 • zatrucia, podtopienie,
 • urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru,
 • taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka,
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych,
 • zajęcia do dyspozycji prowadzących.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,
 • dokonaniu opłaty za szkolenie (przed szkoleniem).

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • ważny dokument tożsamości.

Tylko osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych poniżej (zgodnie z Art. 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Do pobrania Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 (PDF 679,7KB)), będą mogły przystąpić do egzaminu na Ratownika:

 • strażacy zatrudnieni / pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • policjanci,
 • żołnierze,
 • Straż Graniczna,
 • członkowie społecznych organizacji ratowniczych, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy i zostały wpisane do jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Warunki przystąpienia do egzaminu na Ratownika:

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowanie przed rozpoczęciem kursu (np. skan legitymacji, skierowanie z pieczątką z jednostki macierzystej) członkostwa / służby lub zatrudnienia w w/w formacjach.

Uczestnicy (osoby zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Do pobrania Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 (PDF 679,7KB)), którzy odbyli kurs i złożą egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Do pobrania Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195 (PDF 679,7KB)).


Zapis na szkolenie

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty,
 • wypełniony formularz przez osobę indywidualną,
 • pisemne zgłoszenie wraz z listą uczestników przesłane przez podmiot zamawiający szkolenie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22-597-67-41.

Zapisu na szkolenie można dokonać:

 • osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8,
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi - brak ceny.

Opłat należy dokonać:

 • przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
  • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub nazwę firmy zgłaszającej na szkolenie,
  • rodzaj szkolenia.
 • w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać jedynie przy użyciu karty płatniczej.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednej firmy/instytucji - możliwe rabaty!


Terminy szkoleń

 

Brak wydarzeń

 

Powyższe terminy szkoleń są na bieżąco aktualizowane.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednej firmy/instytucji istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie firmy/instytucji i dostosowanie treści kursu do specyfiki organizacyjnej firmy.

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Odnośnik do artykułu Kontakt z Wydziałem SzkoleńKontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania:

O szkoleniu

Kurs dający gwarancję zdobycia wiedzy i umiejętności, niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy.

Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • system Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce,
 • łańcuch przeżycia i jego rola,
 • bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia,
 • wstępna ocena poszkodowanego,
 • wezwanie pomocy, zasady,
 • resuscytacja Krążeniowo – Oddechowa z zastosowaniem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego AED– Nagłe Zatrzymanie Krążenia u osoby dorosłej,
 • poszkodowany nieprzytomny - postępowanie,
 • ciało obce w drogach oddechowych,
 • stany nagłe pochodzenia wewnętrznego: omdlenie, duszność, ból w klatce piersiowej, napad drgawek,
 • urazy – zwichnięcia, złamania,
 • urazy – rany, krwotoki, oparzenia.

Czas trwania: 8 godzin.


Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

 • szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,
 • dokonaniu opłaty za szkolenie (przed szkoleniem).

Zapis na szkolenie

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty,
 • wypełniony formularz przez osobę indywidualną,
 • pisemne zgłoszenie wraz z listą uczestników przesłane przez podmiot zamawiający szkolenie.

Zapisu na szkolenie można dokonać:

 • osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8,
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 119,00 zł.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednej firmy/instytucji - możliwe rabaty!

Opłat należy dokonać:

 • przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
  • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub nazwę firmy zgłaszającej na szkolenie,
  • rodzaj szkolenia.
 • w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać jedynie przy użyciu karty płatniczej.


Terminy szkoleń


Brak wydarzeń

Powyższe terminy szkoleń są na bieżąco aktualizowane.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednej firmy/instytucji istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w siedzibie firmy/instytucji i dostosowanie treści kursu do specyfiki organizacyjnej firmy.


Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Odnośnik do artykułu Kontakt z Wydziałem SzkoleńKontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania:

O szkoleniu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie jako instytucja wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, posiadająca decyzję Wojewody Mazowieckiego w zakresie uprawnień do prowadzenia kursów z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacji zaprasza na kursy realizowane zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Adresatami kursów są:

 • wszyscy, którzy chcą wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy,
 • osoby, które zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy (wymóg Kodeksu Pracy),
 • rodzice, opiekunowie,
 • strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej,
 • strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • policjanci,
 • pracownicy ochrony,
 • nauczyciele,
 • pracownicy banków, sklepów, stacji benzynowych, firm i przedsiębiorstw,
 • kierowcy,
 • motocykliści,
 • rowerzyści,
 • kierowcy karetek,
 • ratownicy WOPR, GOPR, TOPR.

Kursy prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę czynnych zawodowo ratowników medycznych, w tym Mistrza Europy w Ratownictwie Medycznym z 2010 roku, którzy mają na swoim koncie przeszkolenie ponad 2 tys. osób, w tym pracowników służb mundurowych.


Nasze kursy gwarantują zdobycie praktycznych
umiejętności niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Programy zostały skonstruowane tak, aby zaspokajały indywidualne Państwa potrzeby oraz kładły nacisk na naukę umiejętności praktycznych. Zajęcia są prowadzone w małych grupach z użyciem nowoczesnego sprzętu medycznego.


Proponujemy Państwu następujące kursy:

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.

Do pobrania: