Warsztaty dla instruktorów i wykładowców 

Serdecznie zapraszamy instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców na obowiązkowe, coroczne warsztaty doskonalenia zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

WORD w Warszawie, ul. Odlewnicza  8 (sala 119, I. piętro)

Szczególowy program zajęć.

Zakres zajęć teoretycznych (sobota):

 • Psychologia,
 • Metodyka nauczania,
 • Techniki kierowania pojazdem i obsługa pojazdu,
 • Prawo o ruchu drogowym,
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców,
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców,
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego.

Zakres zajęć praktycznych (niedziela):

 • Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym, przy czym uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców,
 • Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnionych przez instruktorów.

Koszt warsztatów wynosi: 350 złotych.

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:Warsztaty instruktorów - imię i nazwisko- nr uprawnień.,

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Zgłoszenia można dokonać przez prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie wraz z potwierdzeniem płatności  faxem: (22) 59-76-701 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczenie osobiście.

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na instruktora zaświadczenie o ukończeniu kursu, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu „wewnętrznego”.


Terminy zjazdów

Zjazd I10 - 11 grudnia 2016r.Harmonogram zajęć
Zjazd II14 - 15 stycznia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd III28 - 29 stycznia 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd IV11 - 12 lutego 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd V25 - 26 lutego 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VI11 - 12 marca 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VII25 - 26 marca 2017r.Harmonogram zajęć
Zjazd VIII8 - 9 kwietnia 2017r.Harmonogram zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Do pobrania:

Warunki uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym:

 • złożenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie (Wydział Szkoleń i BRD) prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (karty zgłoszeniowe będą dostępne na spotkaniu organizacyjnym),
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B,
 • posiadanie ważnego orzeczenie psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora, na podstawie Art. 82 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o kierujących pojazdami;
 • posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, które wydaje uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.20)), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu za (wystarczy oświadczenie, które jest zawarte w karcie zgłoszeniowej):
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie wydaje kandydatowi na instruktora zaświadczenie o ukończeniu kursu, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach oraz ukończył kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu „wewnętrznego”.


Cennik

Wpłata jednorazowa2 650,00 PLN
RatyI rata - 900,00 PLN
II rata - 900,00 PLN
III rata - 1 000,00 PLN
RAZEM = 2 800,00 PLN

Dodatkowy rabat w wysokości 100,00 PLN w przypadku egzaminatorów, którzy uczestniczyli w warsztatach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WORD Warszawa

W przypadku osób, które chcą uczestniczyć w kursie w zakresie kategorii A i B, cena kursu zostaje powiększona o 1500,00 PLN.


Terminy zjazdów

 Data zjazduHarmonogram zajęć
Zjazd I16 - 17 grudnia 2017 r. Harmonogram zajęć
Zjazd II 27 - 28 stycznia 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd III 10 - 11 lutego 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd IV 24 - 25 lutego 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd V 10 - 11 marca 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd VI 24 - 25 marca 2018 r. Harmonogram zajęć
Zjazd VII 14 - 15 kwietnia 2018 r.

 Harmonogram zajęć

Uwaga. W dniu 15 kwietnia
zajęcia do godziny 1625

Zjazd VIII 12 - 13 maja 2018 r.

 Harmonogram zajęć

Uwaga. W dniu 12 maja
zajęcia do godziny 1625

Zjazd IX*

19 maja 2018 r. Harmonogram zajęć

*Dodatkowe zajęcia tylko dla kandydatów na instruktorów kategorii A prawa jazdy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zjazdów.


Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika, rodzaj szkolenia / kursu
  

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 


Do pobrania:

Szanowni Państwo.

aktualnie trwa nabór na kolejną (2017/2018) edycję szkolenia podstawowego dla kandydatów na przyszłych instruktorów nauki jazdy.

Prosimy wybrać edycję w której Państwo uczestniczą / zamierzają uczestniczyć.

 

podst 20162017   podst 20172018