Zgodnie z § 26. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2022r. poz. 739 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2022r. poz. 739 (PDF 767,8KB).

§ 12. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państwowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

  1. dowód osobisty;
  2. kartę pobytu;
  3. paszport;
  4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
  5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
  6. zgoda na pobyt tolerowany.

Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Odnośnik do Dziennika Ustaw z 2021r. poz. 2070 w formacie PDFDziennik Ustaw z 2021r. poz. 2070 (PDF 698,3KB)), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego egzaminatorowi, zaktualizowanego na dzień testu kwalifikacyjnego