Skutecznie prowadzona edukacja dzieci i młodzieży to podstawa dla bezpiecznej przyszłości. Mając na uwadze znaczenie jakie ma przekazywanie dobrych praktyk i promowanie właściwych nawyków w zachowaniu na drodze, złożyliśmy do Minister Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej, opinię WORD Warszawa dotyczącą potrzeb związanych ze zwiększeniem nacisku na wychowanie komunikacyjne. W ramach prekonsultacji do projektów podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania, przekazaliśmy sugestie odnośnie naszej wizji kształcenia obywatela bezpiecznego na drodze.

Poniżej prezentujemy pismo złożone do Minister Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej.

Szanowni Państwo,

informujemy, że ze względu na wydarzenia i imprezy masowe organizowane przez Automobilklub Polski w dniach 9-10 grudnia 2016 (54 Rajd Barbórka),  Miejsce Egzaminowania Powstańców Śląskich 127A (Bemowo) będzie nieczynne w dniu 9 oraz 10 grudnia 2016. W tych dniach nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy.

Pozostałe Miejsca Egzaminowania WORD w Warszawie, tj. Radarowa i Odlewnicza, pracować będą normalnie.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Szanowni klienci,

informujemy że od dnia 28 listopada 2016 roku, działając w  oparciu  o § 17  ust. 1  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1655 ze zmianami), z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające bezpieczne prowadzenie egzaminów, WORD Warszawa zawiesza do odwołania realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM

Ustalone terminy egzaminów praktycznych zostaną anulowane a środki finansowe pozostaną w Państwa dyspozycji.

Egzaminy teoretyczne w ww. kategoriach realizowane są bez zmian.

Egzaminowanie w ww. zakresie zostanie wznowione, z chwilą ustania przyczyn zawieszenia egzaminów.

Zarząd Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy zaprasza instruktorów Nauki Jazdy i Kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców na spotkanie warszawskiego środowiska szkoleniowego pod hasłem

Prawo jazdy 2017 – szkolenie – egzaminowanie – uzyskiwanie uprawnień.

Spotkanie odbędzie się 07.12.2016 roku w godzinach 1100-1400 w sali konferencyjnej nr 302, znajdującej się na III piętrze Urzędu Dzielnicowego Praga Południe w Warszawie przy ul. Grochowskiej 274.
Na spotkanie zapraszamy również osoby z innych regionów Mazowsza.

Bloki tematyczne:
- Co nowego w szkoleniu ?
- Co nowego w egzaminach ?
- O jakie zmiany zabiegają reprezentanci szkoleniowców ?
- Czym zajmuje się Rzecznik Praw Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy ?

Zaproszeni goście:

1. Bogusław Oleksiak – Dyrektor DTD w MIiB
2. Krzysztof Krakowiecki-Kulesza – Dyrektor BAiSO Urzędu m.st. Warszawy
3. Dariusz Marek Szczygielski – Dyrektor WORD w Warszawie
4. Krzysztof Bandos – Prezes PFSSK
5. Tomasz Matuszewski – Rzecznik Praw Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy

Egzaminatorze, Instruktorze, Wykładowco, rok nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Był to rok wielu zmian, zaskakujących zwrotów akcji, spełnionych lub nie nadziei w zakresie rozwoju i ewolucji przepisów dotyczących egzaminowania oraz szkolenia kandydatów na kierowców. Jeżeli jeszcze nie odbyłeś obowiązkowego rocznego szkolenia to czas najwyższy to uczynić.

WORD Warszawa zaprasza na warsztaty doskonalenia zawodowego przeznaczone dla Egzaminatorów, Instruktorów i Wykładowców w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. Odbycie takich corocznych warsztatów jest obowiązkowe i konieczne dla zachowania prawa do korzystania z posiadanych uprawnień. Same warsztaty, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, pozwolą, poza spełnieniem „ustawowego obowiązku”, na zdobycie praktycznej wiedzy oraz dadzą możliwość twórczej wymiany doświadczeń i opinii w gronie branżowych profesjonalistów.

Warsztaty dla Instruktorów:

Termin - 10-11 grudnia 2016, koszt – 350,- PLN, szczegóły (program, sposób zapisu, potrzebne druki)

Warsztaty dla Egzaminatorów:

Termin – 2-4 grudnia 2016, koszt – 450,- / 500,- PLN (zależnie od zakresu Warsztatów), szczegóły (program, sposób zapisu, potrzebne druki)

Serdecznie zapraszamy.