Szanowni Kierownicy Ośrodków Szkolenia Kierowców.

WORD Warszawa prowadzi aktualnie Kurs Podstawowy dla Instruktorów Nauki Jazdy. Poniżej znajdą Państwo zapytanie ofertowe w przedmiocie „realizacji przedmiotu „praktyka instruktorska” na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy 2016/2017 prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.” oraz formularz oferty, złożenie którego będzie pierwszym krokiem do pozytywnego wpływu na Wasze przyszłe kadry.

Zapraszamy do składania ofert.

Do pobrania:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 marca 2017 roku, działając w oparciu o § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.), z uwagi na poprawę warunków atmosferycznych oraz drogowych, WORD w Warszawie wznawia przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Termin egzaminu można ustalić  już od dnia 16 marca 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy.

W siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, któremu przewodniczył marszałek Adam Struzik.

O czym rozmawiano?

Porządek obrad przewidywał zmianę Regulaminu Rady, wybór sekretarza oraz zastępcy sekretarza rady, wyznaczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego do jej obsługi oraz podjęcie uchwał dotyczących:

  • przyznania wyróżnienia MRBRD „Za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim”,
  • zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2017 na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przyjęcia planu pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2017.

Koordynacja działań

Na szczególną uwagę zasługuje fakt powołania Stałego Sekretariatu działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie. Do jego zadań poza planowaniem i organizacją pracy MRBRD będzie należała koordynacja działań służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skuteczności wymiany informacji na szczeblu państwowym i wojewódzkim i ich analizie w odniesieniu do „Strategii Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2014–2020”. Ważnym zadaniem będzie promocja działań poprzez media tradycyjne i społecznościowe. Dzięki temu Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma stać się liderem szczebla wojewódzkiego w całym kraju.

Sekretarzem rady został dyrektor WORD w Warszawie Dariusz Marek Szczygielski, a na jego zastępcą – dyrektor WORD w Radomiu Dariusz Piątek.

Podsumowanie 2016r.

Członkowie rady zapoznali się ze sprawozdaniami rocznymi: Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, oraz Zespołu Monitorującego pracę komisji.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 7 stycznia 2017 (sobota) WORD w Warszawie będzie nieczynny. Dotyczy to wszystkich Miejsc Egzaminowania tj. Odlewnicza, Radarowa, Bemowo oraz Oddziału Terenowego w Grójcu.

W tym dniu nie będą realizowane egzaminy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy.

Za wynikłe z tego powodu utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Od dnia 2 stycznia 2017 zmieniają się godziny pracy Miejsc Egzaminowania a także godziny dostępności usług oferowanych przez WORD Warszawa.

Miejsce Egzaminowania Odlewnicza

Poniedziałek - Czwartek praca w godzinach 600 - 2200 (bez zmian)
Piątek - Sobota praca w godzinach 700 - 1500 (ZMIANA)

Dostępność usługi "Jazdy próbne przed egzaminem"

W piątki (bez zmian) w godzinach 1530 - 1900 kategoria B, 1500 - 1900 pozostałe kategorie (ZMIANA)

 

Miejsce Egzaminowania Powstańców Śląskich

Poniedziałek - Sobota praca w godzinach 700 - 1500 (ZMIANA)

Dostępność usługi "Jazdy próbne przed egzaminem"

W poniedziałki (bez zmian) w godzinach 1530 - 1900 (ZMIANA)

 

Miejsce Egzaminowania Radarowa

Poniedziałek - Sobota praca w godzinach 700 - 1500 (ZMIANA)

Dostępność usługi "Jazdy próbne przed egzaminem"

W środy (ZMIANA) w godzinach 1530 - 1900 (ZMIANA)

 

Miejsce Egzaminowania Oddział Terenowy w Grójcu

Poniedziałek - piątek praca w godzinach 700 - 1500 (ZMIANA)

 

Dokładne i aktualne dane zawsze znajda Państwo w zakładkach konkretnych usług, dziale Kontakt oraz zakładkach Miejsc Egzaminowania.