Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie prowadzi nabór na:

Stanowisko inspektora w Wydziale Finansowo - Księgowym (księgowy/a)

 

Wymagane dokumenty oraz sposób rekrutacji określa poniższe Zarządzenie Dyrektora.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia zasad naboru pracowników