325 2

Szanowni Klienci,

w dniach 15.04.2017 (Sobota Wielkanocna) - 17.04.2017 (Poniedziałek Wielkanocny) WORD Warszawa bedzie nieczynny, nie będą realizowane egzaminy na prawo jazdy oraz nie będą prowadzone zapisy na egzaminy.

 

Szanowni Kierownicy Ośrodków Szkolenia Kierowców.

WORD Warszawa prowadzi aktualnie Kurs Podstawowy dla Instruktorów Nauki Jazdy. Poniżej znajdą Państwo zapytanie ofertowe w przedmiocie „realizacji przedmiotu „praktyka instruktorska” na kursie kwalifikacyjnym dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy 2016/2017 prowadzonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie.” oraz formularz oferty, złożenie którego będzie pierwszym krokiem do pozytywnego wpływu na Wasze przyszłe kadry.

Zapraszamy do składania ofert.

Do pobrania:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 marca 2017 roku, działając w oparciu o § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.  w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.), z uwagi na poprawę warunków atmosferycznych oraz drogowych, WORD w Warszawie wznawia przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Termin egzaminu można ustalić  już od dnia 16 marca 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy.

W siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, któremu przewodniczył marszałek Adam Struzik.

O czym rozmawiano?

Porządek obrad przewidywał zmianę Regulaminu Rady, wybór sekretarza oraz zastępcy sekretarza rady, wyznaczenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego do jej obsługi oraz podjęcie uchwał dotyczących:

  • przyznania wyróżnienia MRBRD „Za zasługi i zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim”,
  • zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w roku 2017 na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przyjęcia planu pracy Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w roku 2017.

Koordynacja działań

Na szczególną uwagę zasługuje fakt powołania Stałego Sekretariatu działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie. Do jego zadań poza planowaniem i organizacją pracy MRBRD będzie należała koordynacja działań służących poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skuteczności wymiany informacji na szczeblu państwowym i wojewódzkim i ich analizie w odniesieniu do „Strategii Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2014–2020”. Ważnym zadaniem będzie promocja działań poprzez media tradycyjne i społecznościowe. Dzięki temu Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma stać się liderem szczebla wojewódzkiego w całym kraju.

Sekretarzem rady został dyrektor WORD w Warszawie Dariusz Marek Szczygielski, a na jego zastępcą – dyrektor WORD w Radomiu Dariusz Piątek.

Podsumowanie 2016r.

Członkowie rady zapoznali się ze sprawozdaniami rocznymi: Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, oraz Zespołu Monitorującego pracę komisji.