O szkoleniu

Jeśli masz 18 – 21 lat i chciałbyś zrobić kat. C prawa jazdy, by móc zawodowo kierować ciężarówką – powinieneś najpierw uzyskać kwalifikację wstępną.

Jeśli masz 21 – 23 lata i chciałbyś zrobić kat. D prawa jazdy, by móc zawodowo kierować autobusem – powinieneś najpierw uzyskać kwalifikację wstępną.

 

Szkolenie polega na uczestnictwie w:

  • 260 godzinach zajęć teoretycznych w formie e-learningu,
  • 16 godzinach indywidualnej jazdy w ruchu drogowym,
  • 4 godzin ćwiczeń na płycie poślizgowej.

Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:


Zapis na szkolenie

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

  • dowód uiszczenia opłaty,
  • kartę zgłoszenia na szkolenie.

 


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 3 900,00 *

*Jak zapłacić mniej?
Dla osób, które w WORD Warszawa przystępowały do egzaminu na kat. C, bądź C+E promocyjna cena szkolenia wynosi 3 700,00 .

 

Opłat należy dokonać przelewem bankowym.

Wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:

Numeru rachunku bankowego:

85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Tytuł przelewu musi zawierać:imię i nazwisko uczestnika szkolenia, ew. nazwę firmy,
 rodzaj szkolenia.

Informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. Terminy szkoleń

 

Szkolenia prowadzone są przy wykorzystaniu metody e-learningowej.

Rozpoczęcie szkolenia może nastąpić w dowolny dzień powszedni do godziny 9:00.

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Kontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania: