O szkoleniu

Kodeks Drogowy nakłada na policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, przy czym określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 15 (np. niezastosowanie się do sygnałów świetlnych - 15 punktów karnych, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku - 15 punktów karnych, wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych o ruchu niekierowanym - 15 punktów karnych, czy przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h - 15 punktów karnych).

Od dnia 17 września 2023 roku punkty karne usuwane są po upływie roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie.

Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, a więc taki który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć, z tytułu odbytego szkolenia liczba punktów nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed odbycie powyższego szkolenia.

Zasada ta nie dotyczy wszystkich kierowców. Kierowcy w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy możliwość odbycia szkolenia nie przysługuje.

Kierowca "młody" tzn. będący w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy, nie może przekroczyć 20 punktów karnych. Jeżeli otrzyma punktów więcej, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Mieszkańcy Warszawy mogą sprawdzić ilość swoich punktów karnych w Wydziale Ruchu Drogowego KSP w Warszawie, przy ul. Waliców 15, w pok. 7.

Szkolenie teoretyczne trwa 8 godzin i jest prowadzone przez policjanta ruchu drogowego i psychologa transportu. Dodatkowo prowadzone są ćwiczenia praktyczne pod nadzorem egzaminatora prawa jazdy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie wydane przez Dyrektora WORD w Warszawie. Informacja o odbyciu szkolenia przesyłana jest do właściwej jednostki Policji.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu

Chcąc uczestniczyć w szkoleniu należy:

 • posiadać prawo jazdy powyżej jednego roku,
 • zgromadzić nie więcej niż 24 punkty karne na dzień szkolenia,
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia na szkolenie.

Na szkolenie uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • ważny dokument tożsamości lub prawo jazdy.

Zapis na szkolenie

W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

 • dowód uiszczenia opłaty,
 • kartę zgłoszenia na szkolenie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22-597-67-41, 22-597-67-65.

Zapisu na szkolenie można dokonać:

 • osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania przy ul. Odlewniczej 8,
 • e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Opłaty

Koszt szkolenia wynosi 1000,00 zł

Opłat należy dokonać:

 • przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie pól:
  • numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006,
  • Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia lub nazwę firmy zgłaszającej na szkolenie,
  • rodzaj szkolenia.
 • w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać jedynie przy użyciu karty płatniczej.


Terminy szkoleń

11.12.2023  08:30 - 17:30  Szkolenie - Punkty karne
12.12.2023  08:30 - 17:30  Szkolenie - Punkty karne
13.12.2023  08:30 - 17:30  Szkolenie - Punkty karne
14.12.2023  08:30 - 17:30  Szkolenie - Punkty karne
15.12.2023  08:30 - 17:30  Szkolenie - Punkty karne

Powyższe terminy szkoleń są aktualizowane na bieżąco.

Jeśli termin jest widoczny na stronie oznacza to to, że są wolne miejsca.

Jeśli na dany termin limit miejsc został wyczerpany, podawany jest następny termin szkolenia.

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.


Kontakt z Wydziałem Szkoleń


Do pobrania: