Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 15 listopada 2019 roku, działając w oparciu o § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206), z uwagi na zbliżający się okres zimowy uniemożliwiający bezpieczne prowadzenie egzaminów, WORD w Warszawie zawiesza do odwołania realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Egzaminy teoretyczne w zakresie ww. kategorii realizowane będą bez zmian.

Egzaminowanie w ww. kategoriach zostanie wznowione, z chwilą ustania przyczyn zawieszenia egzaminów.

Instruktorzy doskonalenia techniki jazdy z Toru Modlin przeszkolili pierwszą grupę kierowców w wieku 18-24 lata. Najmniej doświadczeni za kierownicą mogli nabyć nowe umiejętności dzięki pilotażowemu programowi mazowieckiego samorządu realizowanemu we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej

Zdjęcie

Najmłodsi kierowcy w wieku 18-24 lata doskonalili umiejętności pod okiem instruktorów doskonalenia techniki jazdy. Fot. Tor Modlin

Kilkudziesięciu młodych kierowców w wieku 18-24 lata wzięło udział w profesjonalnym szkoleniu w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Tor Modlin. Za kierownicą mogli usiąść w towarzystwie instruktorów Toru Modlin.Pod ich nadzorem młodzi kierowcy wykonywali ćwiczenia m.in. poruszali się po okręgu czy na wzniesieniu na płycie poślizgowej, wykonywali slalom ćwicząc sprawność rąk.

Instruktorzy pracę z uczestnikami szkolenia zaczynali od nauki właściwej pozycji jaką należy przyjąć za kierownicą.Jak się okazuje nawet doświadczeni kierowcy nie wiedzą, jak właściwie należy usiąść za kierownicą.

Psycholog transportu: ważny jest respekt na drodze

Szkolenie obejmowało także zajęcia z neuropsychologiem. – Dużo czasu poświeciliśmy rozmowom na temat małego doświadczenia za kierownicą, którego z czasem młodym kierowcom będzie przybywać – mówi Waldemar Chromiński, neuropsycholog, psycholog transportu, który poprowadził zajęcia z młodymi kierowcami podczas szkolenia na Torze Modlin. – Ważnym tematem była kwestia respektowania innych uczestników ruchu drogowego. Młodzi ludzie mają zdolność do bardzo szybkiego przetwarzania informacji. Muszą sobie jednak zdawać sprawę z tego, że ta zdolność nie dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego. Tymczasem bezpieczeństwo wymaga tego żebyśmy na drodze ze sobą współpracowali.

Zdjęcie

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w zajęciach z psychologiem transportu. Fot. Tor Modlin

Waldemar Chromiński podkreśla, że uczestnicy szkolenia mieli otwarte głowy, byli ciekawi, zadawali interesujące pytania. – Na szkolenie zgłosili się z własnej woli, więc były to osoby szczególnie zainteresowane kwestiami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Takie poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności przez młodych kierowców powinno być jednak masowe. Wypadki w dużej mierze dotyczą właśnie tej grupy kierujących z czego oni sami nie zdają sobie sprawy. Uczestnicy szkolenia byli bardzo zdziwieni faktem, że wypadki drogowe są pierwszą przyczyną śmierci wśród osób w ich grupie wiekowej – podkreśla psycholog transportu.

Mazowsze wskazuje grupy największego ryzyka

Szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Tor Modlin, to efekt pilotażowego programu mazowieckiego samorządu. Realizowany jest we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego. Tomasz Matuszewski, wicedyrektor WORD Warszawa i Zastępca SekretarzaMazowieckiej Rady BRD podkreśla, że samorząd województwa mazowieckiego od samego powstania przywiązywał ogromną wagę do bezpieczeństwa na drogach.

– Analizowaliśmy to jakich grup uczestników ruchu drogowego dotyczy zwiększone ryzyko jeśli chodzi o zdarzenia drogowe. Zwróciliśmy uwagę, że taką zagrożoną grupą są dzieci i młodzież – szczególnie z obszarów wiejskich – w drodze do szkoły, a także seniorzy za kierownicą oraz grupa najmniej doświadczonych kierowców w wieku 18-24 lata.Samorząd szukał metody, która temu zaradzi i tę metodę znalazł – podkreśla Tomasz Matuszewski i tłumaczy, że dzieci i młodzież od 20 lat są szkolone i wyposażane w odblaski. W odniesieniu do seniorów i najmłodszych kierowców przygotowano pilotażowy program szkoleń, które realizowane są na Torze Modlin.

Zdjęcie

W 15 szkoleniach dla osób  wieku powyżej 55 lat od sierpnia udział wzięło przeszło 700 osób. Teraz rozpoczęły się szkolenia dla kierowców w wieku 18-24 lata. Osoby, które chciałyby wziąć w nich udział powinny zgłaszać się do WORD-ów działających na terenie ich miejsca zamieszkania. Szkolenie jest bezpłatne.

Agnieszka Niewińska

Tekst powstał we współpracy z WORD w Warszawie

Materiał powstał we współpracy z portalem.

BRD24 logo

Tym razem w szkoleniu kierowców którzy ukończyli 55 rok życia uczestniczyli mieszkańcy  z gminy Raciąż.

Samorząd województwa mazowieckiego dostrzegając niepokojący wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych przystąpił do realizacji innowacyjnego projektu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowanego do tej grupy społecznej. Policyjne statystyki dotyczące wypadków z udziałem seniorów jednoznacznie wskazują potrzebę podjęcia zdecydowanych działań oraz poszukiwania nowej formuły szkleń.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie prawidłowych postaw oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym.

W dniu 17 października 2019r. w godzinach 930 - 1330 zapraszamy do Mazowieckiego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Modlinie przy ul. Thommee 1a (naprzeciwko lotniska Modlin) gdzie będzie możliwość przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego na Kartę Rowerową.

Aby przystąpić do egzaminu należy:

  • mieć ukończony 10-ty rok życia,
  • posiadać przy sobie legitymację szkolną
  • posiadać przy sobie Arkusz zaliczeń

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Ministerstwem Infrastruktury serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskich trzydniowych bezpłatnych szkoleniach pt.: „Stosowanie inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego”.

Najważniejszym celem szkoleń jest doskonalenie umiejętności oraz podniesienie stanu wiedzy z zakresu standardów bezpieczeństwa na samorządowych drogach i w ich otoczeniu przy wykorzystaniu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W celu praktycznego przygotowania uczestników do realizacji projektów z zakresu organizacji ruchu drogowego szkolenia będą miały charakter dydaktyczno – warsztatowy, natomiast zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych inżynierów oraz audytorów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szkolenia są adresowane do zarządców dróg lokalnych wszystkich kategorii, od dróg gminnych do wojewódzkich, przedstawicieli policji wykonujących obowiązki służbowe oraz przedstawicieli instytucji, którzy opiniują lub zatwierdzają projekty organizacji ruchu drogowego. Projekt zakłada przeszkolenie około 3000 osób w blisko 90 cyklach szkoleniowych. Zajęcia będą trwały 3 dni i obejmą zarówno kwestie teoretyczne jak
i praktyczne, w tym prace terenowe.