Egzaminatorze, Instruktorze, Wykładowco, rok nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Był to rok wielu zmian, zaskakujących zwrotów akcji, spełnionych lub nie nadziei w zakresie rozwoju i ewolucji przepisów dotyczących egzaminowania oraz szkolenia kandydatów na kierowców. Jeżeli jeszcze nie odbyłeś obowiązkowego rocznego szkolenia to czas najwyższy to uczynić.

WORD Warszawa zaprasza na warsztaty doskonalenia zawodowego przeznaczone dla Egzaminatorów, Instruktorów i Wykładowców w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. Odbycie takich corocznych warsztatów jest obowiązkowe i konieczne dla zachowania prawa do korzystania z posiadanych uprawnień. Same warsztaty, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, pozwolą, poza spełnieniem „ustawowego obowiązku”, na zdobycie praktycznej wiedzy oraz dadzą możliwość twórczej wymiany doświadczeń i opinii w gronie branżowych profesjonalistów.

Warsztaty dla Instruktorów:

Termin - 10-11 grudnia 2016, koszt – 350,- PLN, szczegóły (program, sposób zapisu, potrzebne druki)

Warsztaty dla Egzaminatorów:

Termin – 2-4 grudnia 2016, koszt – 450,- / 500,- PLN (zależnie od zakresu Warsztatów), szczegóły (program, sposób zapisu, potrzebne druki)

Serdecznie zapraszamy.

Szanowni Klienci,
od dnia 18 listopada 2016 korzystając z portalu info-car.pl możliwe będzie wyznaczenie terminu egzaminu także w przypadku gdy będzie to pierwszy zapis w WORD Warszawa.

Oznacza to, że osoby które zakończyły właśnie szkolenie podstawowe, otrzymały z urzędu skierowanie na egzamin kontrolny lub zdecydowały się na kontynuowanie w WORD Warszawa procesu egzaminowania rozpoczętego w innym Ośrodku Egzaminacyjnym, aby dokonać zapisu na egzamin, będą mogły skorzystać z udogodnienia jakie niesie możliwość wyznaczenia terminu egzaminu drogą elektroniczną, bez konieczności wizyty w WORD Warszawa.

Przed rozpoczęciem procesu rezerwacji terminu egzaminu, prosimy upewnić się że Państwa Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) został już zaktualizowany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców w którym odbywali Państwo szkolenie lub uwolniony przez inny WORD w przypadku przenoszenia PKK do WORD Warszawa.

Status PKK można sprawdzić pod adresem. Aby możliwe było pobrane PKK przez WORD Warszawa, a co za tym idzie dokonanie zapisu na wybrany, zarezerwowany i opłacony egzamin, Państwa profil musi mieć status „PKK zostało zaktualizowane przez OSK” lub „PKK zostało zwrócone przez WORD”. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie odrzucona a zapis na egzamin nie zostanie zrealizowany. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Ministerstwa Finansów "Weź paragon ze sobą"

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finansów

Z ogromną satysfakcją informujemy, że do posiadanej już akredytacji obejmującej „Szkolenie kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy” Mazowiecki Kurator Oświaty Decyzją nr PU.546.24.2016.MA z dnia 8.11.2016 roku postanowił przyznać akredytację Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Warszawie na część prowadzonego w siedzibie Ośrodka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych na:

  1. Kurs dla kandydatów na instruktorów.
  2. Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów.

Uzyskanie kolejnej akredytacji potwierdza, że szkolenia realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie są prowadzone na najwyższym poziomie merytorycznym przez wykładowców o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Szanowni Państwo informujemy, że od dnia 13 listopada 2016 ze względu na wycofanie się Banku Spółdzielczego w Ciechanowie z prowadzenia Punktów Kasowych w Miejscach Egzaminowania WORD w Warszawie nie będzie możliwości dokonywania opłat gotówkowych na rzecz WORD w Warszawie. 

W Miejscach Egzaminowania będzie możliwość dokonywania płatności wyłącznie z użyciem kart płatniczych.

 

Od dnia 13 listopada 2016, obowiązywać też będą nowe numery rachunków bankowych na które należy dokonywać wpłat za egzaminy oraz inne usługi świadczone przez WORD w Warszawie. 

Opłaty egzaminacyjne, od dnia 13 listopada 2016:

WORD w Warszawie - Miejsce Egzaminowania Odlewnicza - 26 8230 0007 0016 2274 2000 0001

WORD w Warszawie - Miejsce Egzaminowania Powstańców Śląskich - 96 8230 0007 0016 2274 2000 0002

WORD w Warszawie - Miejsce Egzaminowania Radarowa - 69 8230 0007 0016 2274 2000 0003

WORD w Warszawie - Oddział Terenowy w Grójcu - 42 8230 0007 0016 2274 2000 0004

Wszelkie potrzebne dane, konieczne do prawidłowego wykonania opłaty za egzaminy znajdą Państwo TUTAJ

 

Opłaty za kursy i szkolenia - 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

Wszelkie potrzebne dane, konieczne do prawidłowego wykonania opłaty za szkolenie, znajdą Państwo w zakładkach konkretnych szkoleń.