Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?

Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu województwa. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania nie tylko własnej dzielnicy, gminy czy miasta, ale i całego regionu.

Jakie projekty mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?

Ze środków Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mogą być finansowane projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne, mieszczące się katalogu zadań o  charakterze wojewódzkim, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach, do których województwo ma tytuł prawny do dysponowania.

Pomysły i projekty już są, nadszedł czas wyboru.

Jak głosować?

  • głosowanie na projekty BOM rozpocznie się 26 października br. i potrwa do 16 listopada br.;
  • oddanie głosu będzie możliwe w systemie informatycznym dostępnym z poziomu strony https://bom.mazovia.pl/glosowanie;
  • każdy mieszkaniec Mazowsza będzie miał możliwość oddania głosu na dwa projekty – jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej. Nie trzeba oddawać głosu na projekt z podregionu, w  którym się mieszka. Można oddać głos na projekt z dowolnego podregionu;
  • po wybraniu projektów głosujący zostanie poproszony o wpisanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (wyłącznie nazwy miejscowości i nazwy powiatu) oraz numeru telefonu komórkowego;
  • numer telefonu posłuży także do weryfikacji poprawności oddania głosu. Na ten numer głosujący utrzyma kod weryfikacyjny, który powinien wprowadzić do systemu;
  • głos w imieniu osoby małoletniej oddaje jej przedstawiciel ustawowy;
  • maksymalna liczba rejestracji głosujących z podaniem tego samego numeru telefonu komórkowego wynosi 3;
  • osobom nie posiadającym telefonu komórkowego Urząd zapewnia możliwość oddania głosu w punktach informacyjnych w siedzibie Urzędu i w delegaturach, z  zachowaniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii. Osoby, które zechcą skorzystać z tej możliwości, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się;
  • W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Pod numerami 277 i 282 w puli podregionalnej podregionalnej znajdą Państwo projekty, które pozwolą dotrzeć z wiedzą i umiejętnościami wpływającymi na bezpieczeństwo na drodze do szerokiej grupy odbiorców, tak młodych jak i doświadczonych kierowców a także do osób dopiero zaczynających swoją przygodę z bezpiecznym współistnieniem w ruchu drogowym.

Zachęcamy do głosowania na projekty numer 277 lub 282: https://bom.mazovia.pl/glosowanie;