Z wielką przyjemnością informujemy, że wykonując Uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 29/16 z dnia 22 lutego 2016 roku oraz Uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 442/137/16 z dnia 29 marca 2016 roku, w dniu 21 maja 2016 roku oddamy do Państwa dyspozycji zapowiadany wcześniej nasz nowy Oddział Terenowy w Grójcu.

Do startu zostało już tylko kilka dni, przygotowania idą pełną parą i są już na ostatniej prostej.

Pomieszczenia nabierają ostatecznej formy, są ubierane w infrastrukturę, wystrój i sprzęt konieczny do prowadzenia egzaminów oraz obsługi osób zdających. Plac manewrowy, wymalowany w gustowne białe linie i utapirowany tyczkami wyznaczającymi pas ruchu oraz wzniesienie “górką” zwane, czeka już na pierwszych zdających.

Koordynatorzy projektu dopieszczają plan egzaminów a egzaminatorzy pilnie analizują teren pod kątem tras egzaminacyjnych pozwalających Państwu łatwo, lekko i bezstresowo przejść sprawdzenie zdobytych na kursie umiejętności w prowadzeniu samochodu i zachowaniu na drodze.

Gdzie nas będzie można znaleźć?

W bardzo dobrze znanym każdemu mieszkańcowi Grójca a i odwiedzającym to piękne miasto łatwym do odnalezienia miejscu, czyli  na  terenie Grójeckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Mazowsze” przy ul. Sportowej 16.

W obiekcie Hali Sportowej „SPARTAKUS” będzie możliwość dokonania zapisu oraz przystąpienia do egzaminów teoretycznych w zakresie kategorii A, A1, A2, AM, B i B1 prawa jazdy oraz egzaminów praktycznych w zakresie kategorii B i B1 prawa jazdy. Egzaminy praktyczne, tak jak w pozostałych naszych Miejscach Egzaminowania będą prowadzone pojazdami marki Hyundai i20.

Zapisy na egzaminy możliwe będą już od dnia 16 maja 2016 roku w Biurze Obsługi Klienta oraz za pośrednictwem portalu Info-car.pl

Oddział Terenowy w Grójcu, będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600.

Ogólne zasady zapisu na egzamin.

Opłaty egzaminacyjne.

WAŻNE:  Opłaty za egzaminy dokonywanej bezpośrednio w nowym Oddziale, podczas zapisu na egzamin, będzie można dokonać tylko w formie bezgotówkowej - płatność kartą.

Chcę zdawać w Grójcu, co mam zrobić by wyznaczyć termin egzaminu?

Osoby dokonujące pierwszego zapisu w WORD Warszawa, tj. po ukończeniu szkolenia podstawowego, przenoszące się z innych niż wchodzące w skład WORD Warszawa Ośrodków Egzaminacyjnych* lub potrzebujące poddać się procesowi egzaminacyjnemu z innych życiowych przyczyn, zapraszamy do Biura Obsługi Klienta Oddziału w Grójcu. Ze względu na wymogi prawne związane z procesem pobierania PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) pierwszy zapis możliwy jest wyłącznie osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

Kolejny zapis na dowolny egzamin czy to teoretyczny czy praktyczny możliwy będzie w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem portalu Info-car.pl.

Osoby, które są już naszymi Klientami i przystępują do egzaminów w WORD Warszawa będą mogły ustalić termin egzaminu osobiście w Oddziale Terenowym w Grójcu lub za pośrednictwem portalu Info-car.pl.

Jak ustalić termin w takim przypadku.

Jeżeli aktualnie podchodzisz do egzaminów w ME Odlewnicza i nie masz wyznaczonego terminu egzaminu to wystarczy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w Grójcu lub odwiedzić portal info-car.pl i wyznaczyć dogodny termin egzaminu. Jeżeli masz wyznaczony termin egzaminu to najpierw należy złożyć rezygnację z tego terminu a następnie wyznaczyć termin w Biurze Obsługi Klienta w Grójcu.

Jeżeli aktualnie podchodzisz do egzaminów w ME Powstańców Śląskich lub ME Radarowa i nie masz wyznaczonego terminu egzaminu to w pierwszej kolejności należy w złożyć wniosek o przekazanie PKK do Oddziału w Grójcu a następnie zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w  Grójcu lub odwiedzić portal info-car.pl i wyznaczyć dogodny termin egzaminu.

*Osoby chcące kontynuować w Oddziale Terenowym w Grójcu rozpoczęty w innym niż wchodzący w skład WORD Warszawa Ośrodku Egzaminowania proces egzaminowania w pierwszej kolejności muszą złożyć w obecnym ośrodku wiosek o przekazanie swojego PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) do Oddziału w Grójcu. Po uzyskaniu potwierdzenia(status swojego PKK można sprawdzić tutaj), że PKK jest już dostępne do pobrania przez WORD Warszawa, zapraszamy do Biura Obsługi Klienta w Grójcu celem dokonania pierwszego zapisu na egzamin w WORD Warszawa.