Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C jest:

 • osiągnięcie odpowiedniego wieku - 21 lat,
 • dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C wynosi 18 lat,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • ukończenie szkolenia,
 • zdanie egzaminu państwowego.

Kroki do uzyskania prawa jazdy:

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego

Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów.

W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Pamiętaj, że wsiadając za kierownicę musisz spełnić te wymagania.

Uzyskanie orzeczenia psychologicznego

Udaj się do pracowni psychologicznej dla kandydatów na kierowców i kierowców, która po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów.

Fotografia

Wykonaj fotografię zgodną z § 5.1 Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 231.

Numer PKK

Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie, psychologiczne oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.

Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK)

Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.

Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.


Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy.


Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy

Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część teoretyczna

Opis przebiegu egzaminu teoretycznego


Egzamin państwowy na prawo jazdy - część praktyczna

Ogólny opis przebiegu egzaminu praktycznego


Wykonanie zadań na placu manewrowym

Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu (czas: max.5 minut), następnie przygotowanie się do jazdy,
 • uruchomienie pojazdu, włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym, ruszenie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
 • wykonanie manewrów z losowo wybranego zestawu wskazanego w Tabeli nr 3, Załącznika nr 2 ( Załączniki do Dziennika Ustaw z 2016 r poz. 232):
  • zestaw 1 - parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) oraz parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem),
  • zestaw 2 - parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) oraz parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem),
  • zestaw 3 - parkowanie prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem) oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
  • zestaw 4 - parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem) oraz ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Pełen wykaz  elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 ( Załączniki do Dziennika Ustaw z 2016 r poz. 232).


Egzamin praktyczny w zakresie kategorii C prowadzony jest pojazdem:

 • samochód ciężarowy DAF FA/LF55.220DAF LF
  silnik czterosuwowy o zapłonie samoczynnym (diesel) o poj. skokowej 6700 cm3 i mocy 165kW,
  Manualna 9-biegowa skrzynia biegów,
  dopuszczalna masa całkowita 13 000 kg,
  Rzeczywista masa całkowita 10 000 kg.

 

lub

 

 • samochód ciężarowy DAF LF 220 FAC DAF LF220FA
  silnik cummins PX-7 z zapłonem samoczynnym, 6 cylindrowy, EURO 6 o poj. skokowej 6700 cm3 i mocy 164kW,
  Manualna 6-biegowa skrzynia biegów,
  dopuszczalna masa całkowita 12 000 kg,
  Rzeczywista masa całkowita 10 200 kg.

 

 


Przed egzaminem istnieje możliwość dokonania wyboru pojazdu, którym ma być prowadzony egzamin praktyczny.


Odbiór prawa jazdy - Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy.


Do pobrania:


PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii C?

Kategoria C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • zestawem pojazdów, składającym się z jednego z pojazdów wymienionych powyżej i przyczepy lekkiej (czyli takiej, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg),
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.